Pernille Tornøe

T: 20 81 81 54
M: pernilletf@gmail.com

1984
2. semesterfilm fiktion - 2016

Trafalgar och Morgondagens Nyheter
Midtvejsfilm animation - 2017

'Det der med Bo'
Midtvejsfilm fiktion - 2017

Månesyg
Midtvejsfilm dokumentar - 2017

Dark Horse
TV-serie forløb - 2017

The Messenger
Afgangsfilm animation - 2018

Chassé
Afgangsfilm dokumentar - 2019

Under Bølgerne, Over Skyerne
Afgangsfilm fiktion - 2019

(Foto: Michella Bredahl)