Syv af Filmskolens otte uddannelser optager nye studerende. Det drejer sig om Dokumentarinstruktør-, Fiktionsinstruktør-, Manuskriptforfatter-, Producer-, Filmfotograf-, Filmklipper- og Tonemesteruddannelserne. Alle syv uddannelser er 4-årige med studiestart i september 2019.

Frist for ansøgning ligger i januar 2019.

Vær opmærksom på at der er ændringer såvel i ansøgningsmaterialet som i optagelsesprocessen i forhold til tidligere optag.


VIGTIGE DATOER:

Uge 45, 2018 - udkommer nye studieordninger til alle uddannelserne. Studieordningerne indeholder grundige beskrivelser af alle Filmskolens uddannelser. Se dem her på hjemmesiden.

Uge 45, 2018 - udkommer optagelsesvejledninger for alle uddannelserne. Optagelsesvejledningerne indeholder blandt andet informationer om optagelsesudvalg, optagelsesprocedurer, bedømmelseskriterier samt oplysninger om krav til filformater mm.

Uge 45, 2018 – ansøgningsskemaerne bliver tilgængelige online via Filmskolens hjemmeside, og du kan altså ansøge fra denne dato.

9. januar 2019, kl. 12.00 - ansøgningsfrist på Filmklipperuddannelsen.

16. januar 2019, kl. 12.00 - ansøgningsfrist på Dokumentarinstruktør-, Fiktionsinstruktør-, Producer-, Manuskriptforfatter-, Filmfotograf- og Tonemesteruddannelsen.

28. januar 2019 – 4. marts 2019 – optagelsesproces.
 

Filmskolen arbejder på at lave en ny uddannelsesstruktur, men vi understreger at den årgang, som bliver optaget på Filmskolens uddannelser i 2019 alle bliver optaget på 4-årige uddannelser med seks elever på hver uddannelse.

Undervisningssproget på Filmskolen er dansk, og det er derfor et krav, at du kan forstå og gøre dig forståelig på dansk for at komme i betragtning til en studieplads.

Filmskolens uddannelser er ikke berørt af uddannelsesloftet. Du kan altså godt søge ind på Filmskolen, selvom du har en videregående uddannelse i forvejen.

Det koster 700 kroner at søge om optagelse. Man får ikke beløbet refunderet, hvis man ikke kommer til samtale eller ikke bliver optaget.

Optagelsesprocessen til Filmskolen foregår i flere trin:
1.   Indsend en online ansøgning med bilag (se hvilke nedenfor)
2.   Førstesamtale på Filmskolen i København
3.   Prøver
4.   Afsluttende andensamtale.
5.   Tilbud om studieplads

Udvælgelsen til førstesamtalen foregår som følger:

Optagelsesudvalget ser i første omgang og udelukkende dit profilbillede, dine personoplysninger, CV og bilag A.

På baggrund af denne gennemgang udvælges de ansøgere, som udvalget ønsker at se bilag B på.

Ud fra bilag B, udvælges de ansøgere der kaldes til førstesamtale. Optagelsesudvalget ser bilag C inden samtalen.

Herefter foretager optagelsesudvalget en udvælgelse mellem hvert trin frem til, at seks ansøgere pr. uddannelse tilbydes plads på Den Danske Filmskole.


Krav til ansøgningsmateriale:

Herunder finder du de konkrete krav til ansøgningsmateriale på de enkelte uddannelser.

 

DOKUMENTARINSTRUKTØR

A: Delvis fri opgave

Motiv, tema og formsprog er frit, men materialet skal være filmisk og du skal have instrueret, filmet og klippet materialet selv. Maksimalt tre minutter.

B: Bunden opgave

Du skal aflevere en skriftlig opgave i fem dele: 

B1: Kort beskrivelse af dit livsforløb, med væsentlige begivenheder og personer, oplevelser og erindringer. (max 2400 anslag incl. tegn og mellemrum)

B2: Kort analyse og diskussion af dit materiale i opgave A. Hvordan ser du på arbejdsprocessen og det endelige resultat? (max 2400 anslag incl. tegn og mellemrum)

B3: Kort indkredsning af væsentlige motiver og temaer og formmæssige interesser i dine nuværende og fremtidige produktioner. (max 2400 anslag incl. tegn og mellemrum)

B4: Prioritér (med 1, 2, 3) dine tre yndlingsfilm eller tv-programmer.

B5: Fritekst. Ordet er frit. Form og indhold er frit. Du har mulighed for at henvende dig direkte til optagelsesudvalget. (max 2400 anslag incl. tegn og mellemrum)

C: Fri opgave

Motiv, tema, medie og format er frit. Med frit format menes at du blandt andet kan aflevere filmisk materiale, lydmateriale, tekster, billeder mm.

Bemærk at optagelsesudvalget maksimalt bruger 15 minutter på dette materiale. 

 

FILMKLIPPER

A: Delvis fri opgave

Motiv, tema og medie er frit, men materialet skal være filmisk og du skal have bidraget som klipper. Maksimalt tre minutter.

B: Bunden opgave

Du skal aflevere en filmisk sekvens. Den skal være maksimum otte minutter og ud af et minimum 25 minutters langt værk. Du skal være krediteret som A-klipper.  

C: Fri opgave

Motiv, tema, medie og format er frit. Med frit format menes at du blandt andet kan aflevere filmisk materiale, lydmateriale, tekster, billeder mm.

Bemærk at optagelsesudvalget maksimalt bruger 15 minutter på dette materiale. 

 

TONEMESTER

A: Delvis fri opgave

Du skal aflevere en film eller en podcast på maksimum tre minutter, eller en tre-minutters sekvens af et længere værk. Du skal have bidraget på lydsiden og det skal være stereomix.

B: Bunden opgave

Du skal aflevere en egen lydmontage med udgangspunkt i temaet bevægelse. Teknikken er underordnet. Fortællingen er i fokus. Minimum et minut og maksimum to minutter.

C: Fri opgave

Motiv, tema, medie og format er frit. Med frit format menes at du blandt andet kan aflevere filmisk materiale, lydmateriale, tekster, billeder mm.

Bemærk at optagelsesudvalget maksimalt bruger 15 minutter på dette materiale. 

 

FIKTIONSINSTRUKTØR

A: Delvis fri opgave

Motiv, tema, format og medie er frit, men materialet skal være filmisk og du skal have tilrettelagt og instrueret det selv. Maksimalt tre minutter.

B: Bunden opgave

Du skal aflevere en film. Du skal have initieret, tilrettelagt og instrueret selv og det valgte skal være et udtryk for din fortællermæssige og filmkunstneriske stræben. Maksimalt otte minutter (eventuelt uddrag af et længere værk).

C: Fri opgave

Motiv, tema, medie og format er frit. Med frit format menes at du blandt andet kan aflevere filmisk materiale, lydmateriale, tekster, billeder mm., men vær opmærksom på at optagelsesudvalget maksimalt bruger 15 minutter på gennemsyn af dette materiale. 

 

FILMFOTOGRAF

A: Delvis fri opgave

Motiv, tema og medie er frit, men materialet skal være filmisk. Du skal selv have filmet og være eneste fotograf. Maksimalt tre minutter.

B: Bunden opgave

Du skal aflevere en filmisk sekvens. Den skal være maksimum otte minutter og ud af et minimum 25 minutters langt værk. Du skal være krediteret som A-fotograf.  

C: Fri opgave

Motiv, tema, medie og format er frit. Med frit format menes at du blandt andet kan aflevere filmisk materiale, lydmateriale, tekster, billeder mm.

Bemærk at optagelsesudvalget maksimalt bruger 15 minutter på dette materiale. 

 

MANUSKRIPTFORFATTER

A: Delvis fri opgave

Skriftlig opgave. Motiv, tema, indhold mm. er frit. Materialet skal være skrevet af dig i Courier New, pkt. 12. (max 4800 anslag incl. tegn og mellemrum).

B: Bunden opgave

Du skal aflevere en skriftlig opgave i to dele. Begge skal være skrevet af dig:

B1:  En synopsis til en spillefilm eller et serielt format. Courier New, pkt. 12 (max 4800 anslag incl. tegn og mellemrum.)

B2: En scene med dialog. (Der skal anvendes et manus skriveprogram fx Screenwriter, Final Draft, Celtx e.l. max. 3 sider)

C: Fri opgave

Motiv, tema, medie og format er frit. Med frit format menes at du blandt andet kan aflevere filmisk materiale, lydmateriale, tekster, billeder mm.

Bemærk at optagelsesudvalget maksimalt bruger 15 minutter på dette materiale. 

 

FILMPRODUCER

A: Delvis fri opgave

Skriftlig opgave. Motiv, tema, indhold mm. er frit. Materialet skal være skrevet af dig. (max 4800 anslag incl. tegn og mellemrum).

B: Bunden opgave

Du skal aflevere to ideoplæg til filmprojekter. (tilsammen max 19.200 anslag incl. tegn og mellemrum) Projekterne kan være enkeltstående værker eller være foldet ud i serielt format.  I begge ideoplæg skal ideen beskrives og der skal redegøres for følgende:

1: på hvilken måde projektets (dets fortælling, tematik, ect.) vil kunne skabe betydning og værdi for samfundet – og for de mennesker der bor i det.

2: de forretningsmæssige muligheder – herunder distributions- og publikumsmæssigt potentiale.

3: hvilke udfordringer/problemstillinger der kunne være forbundet med at realisere projekter og hvordan du, ledelsesmæssigt, forestiller dig at kunne håndtere disse.

C: Fri opgave

Motiv, tema, medie og format er frit. Med frit format menes at du blandt andet kan aflevere filmisk materiale, lydmateriale, tekster, billeder mm.

Bemærk at optagelsesudvalget maksimalt bruger 15 minutter på dette materiale.