CANVAS

VEJLEDNING TIL  ANSATTE

Canvas er Filmskolens læringsplatform og stedet, hvor alle informationer om undervisningsforløb findes. Det er her, ændringer i planerne annonceres, og alle studerende skal tjekke Canvas dagligt.

ADGANG TIL CANVAS
Gå ind på https://filmskolen.instructure.com – linket er også tilgængeligt nederst på Filmskolens hjemmeside. 
Ved første login skal man klikke på glemt adgangskode og indtast sine filmskole-initialer som brugernavn (fx 'tla'), hvorefter man får tilsendt et link til at oprette en adgangskode. Log herefter ind med dine filmskole-initialer som brugernavn og din nye kode. Gæstelærere uden Filmskolemail oprettes med deres egen mail.

Siden ser sådan ud:
 

Screen Shot 2017-08-25 at 10.08.37 AM.png

 

Første gang, du logger på, skal du bekræfte dine oplysninger og godkende brugeraftalen.
Når du er logget på Canvas, kan du angive, hvordan du gerne vil modtage notifikationer fra Canvas. Filmskolen anbefaler, at du modtager dem med det samme.

Skriv til canvas@filmskolen.dk, hvis du har problemer med at logge ind.
 

Mobil app

Hent Android-app
Hent iPhone/iPad-app
Hent iPhone/iPad Teacher-app 
Hent Android Teacher-app

Findes både til Android og iPhone. Der findes både en almindelig version og en Canvas Teacher App. 

Første gang, du logger på, bliver du bedt om at indtaste skolen i feltet 'Find your school or district'. Søg efter Den Danske Filmskole.
Når app’en har fundet filmskolen.instructure.com, kan du logge på med dit sædvanlige brugernavn og password.

OPRETTELSE AF FORLØB I CANVAS

1. Oprettelse
Klik på ‘Oversigt’ i den yderste venstre kolonne og derefter ‘Opret et nyt fag’ i højre side.

Navngivning af forløb for 1721/1620/1822/
Indsæt undervisningsforløbets navn på følgende måde: (årgang)-(uddannelse)-(forløbstitel), altså f.eks. ’1721-FOTO-Forløbets titel’. Uddannelse skrives med stort og i følgende forkortelse: FOTO, KLIP, TONE, MANUS, DOK, ANI, PROD, INS. Hvis der er flere uddannelser med, bruger man bindestreg, f.eks. 1721-FOTO-KLIP.

Navngivning af forløb for 1923
Indsæt undervisningsforløbets navn på følgende måde: (fag)-(årstal) altså f.eks. ’ÆST1-19’.
For underfag, der er til en særlig faggruppe, skrives (fag)-(årstal)-(linje)-(forløbstitel), altså f.eks.: ’ÆST1-19- FOTO-Framing’.
Filmskolens fag forkortes på følgende måde: BLM, ÆST, FOR, ISC, LKE samt deres nummer. Linjefag skrives som FOTO, KLIP, TONE, MANUS, DOK, ANI, PROD, INS samt deres nummer.
 
Indholdslicens skal være ‘Privat (copyrigtbeskyttet)’
Sæt kryds i ‘gør faget synligt for offentligheden’

2. Opsætning af forløb
Forløbets navn blev allerede indsat, da det blev oprettet. Udfyld kode med forløbets titel (uden angivelse af linje og årgang).
- Sæt ikke kryds i blueprint
- Tidszonen sættes til København.
- SIS-ID udfyldes ikke
- Som underkonto vælges ‘Den Danske Filmskole’
- Vælg det korrekte semester i dropdownmenuen og angiv forløbets start- og slutdato. (vær opmærksom på, at dette ikke får forløbet i kalenderen - man skal aktivt oprette faget i kalenderen).
Hvis forløbet løber over mere end et semester, skal det oprettes som to forløb.
- Sæt ikke kryds i begrænsninger af de studerendes adgang.
- Fillagring skal stå til 500 megabytes.
- Karakterordning skal være blank.
- Licens skal være Privat (copyrigtbeskyttet)
- Synlighed sættes til fag.
- Klik ja til at inkludere dette fag i det offentlige fagindeks
- Lad være med at sætte kryds i ‘forhindr de studerende i at vise faget efter slutdatoen’ og Forhindr de studerende I at vise faget før startdatoen.
- Format skal stå som ‘ikke indstilles’
- Lad beskrivelse være tom
- Lad ‘flere muligheder’ være.

Godkend ved at klikke på ‘opdater fagoplysninger

canvasinfopic.png

3. Fjern unødvendige muligheder fra navigationsstrukturen

- Klik på indstillinger og vælg fanebladet ‘Navigation’ (øverst):

Deaktiver følgende ved at klikke på pilen til højre for hvert punkt og vælge ‘deaktiver’

-karakterer
-quizzer
-konferencer

Godkend ved at klikke på ‘gem’

4. Forbind med læringsmål
- Klik på ‘Læringsudbytte’ under faget i venstre kolonne.
Brug søgefunktionen ‘find’:
Klik på konto-standarder og vælg Den Danske Filmskole og herefter den rigtige uddannelse og efterfølgende det relevante semester. Vælg herefter læringsmål.
Hvert forløb har ofte flere læringsmål, så manøvren skal muligvis gentages flere gange. 

5. Angiv deltagere
- Klik på 'Deltagere' i fagets venstre kolonne.

 For koordinatorer: angiv dig selv som ‘designer’ i ‘rediger rolle’ i indstillingsknappen yderst til højre.
Klik ‘+ user ‘og tilføj forløbets lærere og elever.

6. Få forløb i kalenderen 
Gå til kalenderen (uden for faget i venstre margin)

Klik på + og vælg fanebladet ‘ begivenhed’ 
Angiv forløbets navn som overskrift
Sæt forløbet daglige tidsrum (du kan senere redigere, hvis der er dage, hvor det er anderledes.
Angiv lokale i ‘sted’

Vælg forløbets kalender under ‘kalender’
Klik derefter på Flere muligheder.
Klik på ‘gentag’ nederst.
Vælg 1 og Dag(e) og angiv hvor mange dage, forløbet strækker sig over. Vær opmærksom på, at weekender regnes med.
En oversigt over alle de bookede dage kan efterfølgende ses i forløbets fagbeskrivelse. De kan redigeres enkeltvis.

7. Udfyld information om forløbet
Udfyld information om faget på forsiden.

8. Offentliggør
Når man opretter et forløb, er det som udgangspunkt privat. Det offentliggøres fra forløbets startside i højre kolonne. Hvis der ikke er indsat moduler, er det en god idé at vælge ‘Fagbeskrivelse’ som startside.

Hvis man eksempelvis efterfølgende opretter moduler, er de som udgangspunkt private og skal offentligøres.

9. Ændringer
Alt i Canvas kan løbende ændres og alle forløb skal holdes løbende opdateret.
Hvis der sker ændringer, der skal annonceres hurtigt (fx ændret mødetid) kan det annonceres via besked-funktionen. I beskedfunktionen kan man vælge det pågældende forløb. 

10.  Introduktionsbesked
Som lærer på et forløb skal man før forløbets start uploade alle relevante filer samt skrive forløbets introduktionsbesked. Introduktionsbeskeden beskriver hvilke overvejelser eller konkrete forberedelser den studerende skal gøre før forløbet starter.   Filer uploades under punktet  ‘Filer’ i venstre kolonne. Beskeder skrives fra forløbets startside i højre kolonne.

11. De studerendes perspektiv
Under indstillinger kan man i højre kolonne vælge ‘Studerendes visning’ og se en del faget, som de studerende ser det.

HENT AFLEVERET MATERIALE

1. Klik på ’Oversigt’ og vælg faget.

2. Klik på ’Opgaver’ i venstre side og vælg den relevante aflevering.

3. Hvis du vil hente opgaverne samlet: klik på ’Download afleveringer’ (i højre side eller i bunden, afhængigt af skærmes størrelse).
Man kan også klikke på ’Speedgrader’ og tilgå afleveringerne holdvis. 
 
Hent denne vejledning som pdf.

Canvas-guides på nettet

https://community.canvaslms.com/community/answers/guides finder man en række informationer om Canvas.