CANVAS

VEJLEDNING TIL  ANSATTE

Canvas er Filmskolens nye læringsplatform og stedet, hvor alle informationer og undervisningsforløb findes. Det er her, ændringer i planerne annonceres, og alle elever skal tjekke Canvas dagligt

Canvas implementeres i efteråret 2017. Alle ansatte begynder at arbejde i Canvas i august – der åbnes for elever i løbet af efteråret. I første omgang er det årgang 1721 – i løbet af vinteren åbnes der for årgang 1519 også. 

Adgang til Canvas

Gå ind på https://filmskolen.instructure.com. Klik på glemt adgangskode og indtast dine filmskole-initialer som brugernavn (fx 'tla'), hvorefter du får tilsendt en link til at oprette en adgangskode. Log herefter ind med dine filmskole-initialer som brugernavn og din nye kode. 

Siden ser sådan ud:
 

Screen Shot 2017-08-25 at 10.08.37 AM.png

 

Første gang, du logger på, skal du bekræfte dine oplysninger og godkende brugeraftalen.
Når du er logget på Canvas, kan du angive, hvordan du gerne vil modtage notifikationer fra Canvas. Filmskolen anbefaler, at du modtager dem med det samme.

Skriv til canvas@filmskolen.dk, hvis du har problemer med at logge ind.
 

Mobil app

Hent Android-app
Hent iPhone/iPad-app
Hent iPhone/iPad Teacher-app 
Hent Android Teacher-app
Canvas Teacher-app er bedst, hvis man vil tilrettelægge forløb direkte i appen, men den kræver en nyere telefon eller ipad.

Første gang, du logger på, bliver du bedt om at indtaste skolen i feltet 'Find your school or district'. Søg efter Den Danske Filmskole.
Når app’en har fundet filmskolen.instructure.com, kan du logge på med dit sædvanlige brugernavn og password.

Oprettelse af forløb i Canvas

1. Oprettelse
Klik på ‘Oversigt' i den yderste venstre kolonne og derefter ‘Opret et nyt fag’ i højre side.
Indsæt undervisningsforløbets navn på følgende måde: (årgang)(uddannelse)(forløbstitel), altså f.eks. ’1721-FOTO-Forløbets titel’. Uddannelse skrives med stort og i følgende forkortelse: FOTO, KLIP, TONE, MANUS, DOK, ANI, PROD, INS. Hvis der er flere uddannelser med, bruger man bindestreg, f.eks. 1721-FOTO-KLIP.
Indholdslicens skal være ‘Privat (copyrigtbeskyttet)’
Sæt kryds i ‘gør faget synligt for offentligheden’

2. Opsætning af forløb
Klik på 'Fag' i den yderste venstre kolonne. Vælg herefter det relevante fag fra listen. Hvis du netop har oprettet det, har systemet sendt dig derhen allerede.
Klik på 'Indstillinger' (nederst til venstre) og udfyld fanebladet ‘Fagoplysninger’.


Forløbets navn blev allerede indsat, da det blev oprettet. Udfyld kode med forløbets titel (uden angivelse af linje og årgang).
- Tidszonen sættes til København.
- Sis id udfyldes ikke
- Som underkonto vælges ‘Den Danske Filmskole’
- Vælg det korrekte semester i dropdownmenuen og og angiv forløbets start- og slutdato.
Obs: Hvis forløbet løber over mere end et semester, skal det oprettes som to forløb.

- Fillagring skal stå til 500 megabytes.
- Karakterordning skal være blank.
- Licens skal være Privat (copyrigtbeskyttet)
- Synlighed sættes til fag.
- Klik ja til at inkludere dette fag i det offentlige fagindeks
- Lad være med at sætte kryds i ‘Forhindr de studerende i at vise faget efter slutdatoen’ og Forhindr de studerende i at vise faget før startdatoen.
- Format skal stå som ‘ikke indstilles’
- Lad beskrivelse være tom
- Lad ‘Flere muligheder’ være.

Godkend ved at klikke på ‘Opdatér fagoplysninger’ nederst på siden.

3. Fjern unødvendige muligheder fra navigationsstrukturen
Klik på 'Indstillinger' og vælg fanebladet 'Navigation' (øverst):
Deaktiver følgende ved at kilkke på pilen til højre for hvert punkt og vælge ‘deaktiver’
- Karakterer
- Quizzer
- Konferencer

Godkend ved at klikke på ‘Gem’. 

Herefter kan de deaktiverede punkter ikke ses fra de studerendes side.

4. Indsæt forløbsbeskrivelsen
Klik på 'Læseplan' i venstre kolonne under fag. Klik på 'Rediger' og indsæt forløbsbeskrivelsen. Når forløbet er oprettet i kalenderen, vil datoerne også stå under Læseplan.

5. Forbind med læringsmål
Klik på 'Læringsudbytte' under faget i venstre kolonne.
Brug søgefunktionen ‘find’:
Klik på 'Konto-standarder' og vælg 'Den Danske Filmskole' og herefter den rigtige uddannelse og efterfølgende det relevante semester.  Vælg herefter de enkelte læringsmål og klik 'importer'.
Hvert forløb har ofte flere læringsmål, så manøvren skal muligvis gentages flere gange.
Læringsmålene er navngivet med 'linje-studieordningsår-semester-kompetence/færdighed/viden-nummer', fx 'Foto-17-1-v-1'.

6. Angiv forløbets deltagere og roller
Klik på 'Deltagere' i fagets venstre kolonne.
For koordinatorer: angiv dig selv som ‘designer’ i ‘rediger rolle’ i indstillingsknappen yderst til højre.
Klik ‘+ user ‘og tilføj forløbets lærere og elever.

7. Få forløb i kalenderen
Gå til kalenderen i den yderste venstre kolonne.
Klik på '+' og vælg fanebladet ‘Begivenhed’
Angiv forløbets navn som overskrift.
Sæt forløbets daglige tidsrum, fx 9:00-16:00  (det kan senere redigeres, hvis der er dage, hvor det er anderledes).
Angiv lokale i ‘sted’
Vælg forløbets kalender under ‘kalender’
Klik derefter på 'Flere muligheder'
Klik på ‘gentag’ nederst - det giver mulighed for at oprette flere dage ad gangen.
Vælg '1' og 'Dag(e)' og angiv hvor mange dage, forløbet strækker sig over. Vær opmærksom på,
at weekender regnes med.
En oversigt over alle de bookede dage kan efterfølgende ses i forløbets fagbeskrivelse. De kan redigeres enkeltvis.

8. Offentliggør
Alle forløb er som udgangspunkt private. De offentliggøres fra forløbets startside i højre kolonne. 
Hvis der ikke er indsat moduler, er det en god idé at vælge ‘Fagbekrivelse’ som startside.

Hvis man efterfølgende opretter fx moduler, er de som udgangspunkt private og skal offentliggøres.
 

Screen Shot 2017-07-05 at 10.00.16 AM.png


9. Udfyld information om forløbet
Det kan struktureres som moduler eller man kan nøjes med fagbeskrivelsen.

10. Ændringer
Alt i Canvas kan løbende ændres, og alle forløb skal holdes løbende opdateret.
Hvis der sker ændringer, der skal annonceres hurtigt (fx ændret mødetid), kan det annonceres via besked-funktionen. I beskedfunktionen i den yderste venstre kolonne, kan man vælge det pågældende forløb.

11.  Introduktionsbesked
Som lærer på et forløb skal man, før forløbets start, uploade alle relevante filer samt skrive forløbets introduktionsbesked. Introduktionsbeskeden beskriver hvilke overvejelser eller konkrete forberedelser den studerende skal gøre før forløbet starter.   Filer uploades under punktet  ‘Filer’ i venstre kolonne. Beskeder skrives fra forløbets startside i højre kolonne.

12. De studerendes perspektiv
Under indstillinger kan man i højre kolonne vælge ‘Studerendes visning’ og se en del faget, som de studerende ser det.


Hent denne vejledning som pdf.
 

Canvas-guides på nettet

https://community.canvaslms.com/community/answers/guides finder man en række informationer om Canvas.