Ledelse & feedbackkultur for filmklippere

Efteruddannelse Web 1920x1080 20.png

Filmklippere både giver og modtager dagligt feedback i deres arbejde. På dette kursus ser vi på, hvordan filmklippere kan få et bedre arbejdsliv ved hjælp af øvelser og bedre værktøjer til at give og modtage kritik og feedback.

At give og modtage feedback burde være det mest enkle. Ét menneske iagttager et andet menneske og giver efterfølgende iagttagelserne tilbage. Men oftest er det ikke så enkelt. Feedback kan opleves som sårbart, som noget, der helst skal resultere i ros, og så er der alt muligt med relationer og magt på spil. God feedback er en del af et godt arbejdsliv.

God og virkningsfuld feedback er en konstruktiv investering. Det er en smutvej til læring, forbedret arbejdsmiljø, kvalitet i opgaven - og måske endda selverkendelse.

Dette kursus tilbyder konkrete greb og metoder og en lang række øvelser, der alle gør udøvelse af feedback mere tilgængeligt. Kurset kredser om to grundlæggende temaer:

  1. Fra vurdering til virkning
    Feedback resulterer ofte i videregivelse af vurderinger. Hvad blev oplevet som godt og skidt. Fokus skal i stedet rettes mod virkning. Hvad var den konkrete virkning i det hændte, og var det ok? Hvad kunne man gøre for at opnå bedre virkning?

  2. At kunne og at gøre
    Feedback er aldrig gratis. Der er i sagens natur noget på spil. Derfor er det væsentligt at have adgang til greb om præcision og ordentlighed. Man skal kunne det for at kunne gøre det, så at sige.

Du vil gå fra kurset med:

  • Konkrete metoder og greb til feedback
  • Klarhed over betingelser for god feedback
  • Et mere præcist sprog om iscenesættelse og styring af feedback
  • En større “naturalisering” - feedback fungerer kun hvis du selv er i ro med det.

For spørgsmål, kontakt

Ene Rasmussen.jpeg
Ene Katrine RasmussenBranche- og efteruddannelseschef20 47 02 90ekr@filmskolen.dk