At mestre forhandlingsteknik i film og mediebranchen

I dag forhandler vi hele tiden, både i vores private og professionelle liv, uanset hvilken branche, jobfunktion eller ledelsesniveau vi befinder os på. Film- og medieindustrierne er blevet endnu mere komplekse i de seneste år, da forretningsmodeller har ændret sig, teknologi har forstyrret status quo, og digital transformation har ændret måden, indhold bliver produceret og distribueret på. I denne stadig mere komplekse og hurtigt skiftende verden er forhandlingsevner afgørende for enhver professionel inden for alle brancher.

Dette kursus er designet til fagfolk inden for film- og medieindustrien, der ønsker at styrke deres forhandlingsevner. Kurset fokuserer på at forstå og mestre kunsten af værdiforhandling.

Programmet består af en kombination af teoretiske koncepter inden for forhandlingens dynamik og praktisk anvendelse af koncepterne gennem rollespil og teamwork. Udover ansigt-til-ansigt rollespil vil deltagerne have adgang til en AI-drevet platform til rollespil. Kurset er baseret på arbejdet fra fremtrædende forskere inden for forhandling, såsom Roger Fisher, William Ury og Horacio Falcao.

Program 15. april - Dag 1

Kl. 09:00 – 09:30

Introduktion og velkomst. At sætte scenen for kurset, skitsering af mål og introduktion af deltagerne.

Kl. 09:30 – 10:00

Forståelse af værdiforhandling. Udforskning af begrebet værdiforhandling og dets betydning i film- og medieindustrien.

Kl. 10:00 – 11:00

Rollespil og teamwork. Deltagelse i praktiske øvelser for at anvende teoretiske begreber.

Kl. 11:00 – 11:30

Opsummering. Refleksion over rollespillet, drøftelse af resultater og læringspunkter.

Kl. 11:30 – 12:30

De 7 forhandlingselementer. Detaljeret udforskning af nøgleelementerne i forhandling og deres anvendelse.

Kl. 12:30 – 13:30

Frokost.

Kl. 13:30 – 14:30

Rollespil og teamwork. Yderligere praktiske øvelser for en dybere forståelse.

Kl. 14:30 – 15:00

Opsummering. Analyse og diskussion af den anden rollespilsession.

Kl. 15:00 – 15:30

Forhandlingsstrategier. Introduktion til forskellige strategier for at forbedre forhandlingsresultater.

Kl. 15:30 – 16:30

Rollespil og teamwork. Avancerede forhandlingssimulationer.

Kl. 16:30 – 17:00

Opsummering og afslutning af dagen. Afsluttende refleksioner og læringspunkter fra dagens aktiviteter.

Program 16. april – Dag 2

Kl. 09:00 – 10:00

Værdiopdagelse, skabelse og gennemførelse. Læring om at identificere og udnytte værdi i forhandlinger.

Kl. 10:00 – 11:00

Rollespil og teamwork. Anvendelse af andendagens fokus i praktiske scenarier.

Kl. 11:00 – 11:30

Opsummering. Indsigt og refleksioner fra morgensessionen.

Kl. 11:30 – 12:30

Alternativer. Udforskning af alternative løsninger og kreative tilgange i forhandlinger.

Kl. 12:30 – 13:30

Frokost.

Kl. 13:30 – 14:30

Rollespil og teamwork. Fortsat praktisk anvendelse af indlærte færdigheder.

Kl. 14:30 – 15:00

Opsummering. Diskussion af resultater og læring fra eftermiddagssessionen.

Kl. 15:00 – 15:30

Magt og etik i forhandling. Forståelse af dynamikken i magtbalancer og etiske overvejelser.

Kl. 15:30 – 16:30

Rollespil og teamwork. Afsluttende rollespilsession for at befæste læring.

Kl. 16:30 – 17:00

Samlet opsummering og næste skridt. Afrunding af programmet med afsluttende tanker og vejledning om implementering af forhandlingsevner i virkelige scenarier.

OBS: Kurset afholdes på engelsk.

Hvad lærer du?

Deltagerne vil få indblik i de strategiske aspekter af forhandling, lære at identificere og skabe værdi i alle aspekter af deres daglige arbejde og forstå de etiske overvejelser involveret.

Hvem er kurset for?

Dette program er ideelt for producenter, instruktører, forfattere og andre fagfolk inden for film- og medieindustrien, der regelmæssigt deltager i forhandlings- og beslutningsprocesser. Deltagerne vil forlade programmet med forbedrede færdigheder, praktiske redskaber og større selvtillid i deres egne forhandlingsevner.

For yderligere spørgsmål, kontakt

Ene Rasmussen.jpeg
Ene Katrine RasmussenBranche- og efteruddannelseschef20 47 02 90ekr@filmskolen.dk

Underviser