Kulturbidraget – Kan man regulere de globale streamingtjenester?

Efteruddannelse Web 1920x1080 2.png

I 2019 blev det med EU's AVMS-direktiv muligt at pålægge de globale streamingtjenester at investere i produktion af lokalt indhold. I denne paneldebat vil forskere, producere, filmfonde og en repræsentant for EU Kommissionen debattere, hvordan dette direktiv har udmøntet sig i praksis i forskellige lande og hvordan de allerede nu arbejder på den næste AVMS-aftale.

Streamingtjenesterne skal bidrage direkte til det lokale økosystem i form af investeringer i lokale produktioner eller med betaling til en national filmfond – I Danmark skal det udmøntes som et kulturbidrag på 6% forvaltet af Den Danske Filminstitut sammen med den øvrige filmstøtte snarere end en investeringsforpligtelse.

AVMS direktivet har allerede givet resultater i store europæiske lande som Frankrig, Italien og Tyskland, men det er langt større sprogområder og de nationale audiovisuelle industrier er betydeligt større og dermed stærkere, så hvordan udmønter man det i de mindre lande på lokale sprog, med mindre produktionskapacitet og begrænsede lobbyressourcer? Hvad kan vi i Danmark lære af de andre mindre EU-lande, der allerede er i gang om, hvordan og hvor meget det har påvirket deres økosystem?

Vi har inviteret et panel af eksperter fra fire forskellige mindre territorier rundt omkring i Europa, som alle er involveret i at introducere forpligtelsen lokalt. Panelet vil udveksle erfaringer og best practice og diskutere, hvad vi kan lære af hinanden. Diskussionen vil også lægge op til forhandlingerne om det næste AVMS-direktiv i 2023.

Panelet er organiseret af Center for Modern European Studies ved Københavns universitet og Den Danske Filmskole i samarbejde med MEDIA Desk Denmark og projektet ‘Creativity and adaptability as conditions for the success of Europe in an Interrelated word’ (KREAS).

Debatarrangementet er åbent for alle.

Om Kulturbidraget

Kulturbidraget vil gælde for streamingtjenester, der udbyder film og serier on demand, og omfatter både de tjenester, der udbyder streamingabonnementer, og dem, der er baseret på enkelttransaktioner som eksempelvis online ”filmudlejning”. Kulturbidragsordningen alene skal gælde medietjenesteudbydere, der har en årlig omsætning på over 15 mio. kr. Kulturbidraget i Danmark er vedtaget til 6% af omsætningen og skal administreres af Det Danske Filminstitut.

logolinje color.png

Paneldeltagere