Previz for kreative

Efteruddannelse Web 1920x1080 9.png

Hvordan bruger man previsualisering i det kreative filmarbejde og i planlægningen af en filmproduktion?

Hvordan kan man bruge previsualization i planlægningen af filmoptagelser, og hvordan kan det lette arbejdet med at give hovedfunktionerne på en filmproduktion et fælles udgangspunkt? Previz er enkle animerede uddrag af en film. Ligesom storyboardet er previz med til at give filmens beslutningstagere et ret præcist billede af filmens æstetik og hvordan skudplan, VFX, skuespillernes position m.m. skal foregå. Previz er et undersøgende værkstøj, som forholdsvist billigt, viser løsninger på komplicerede scener.

På dette kursus får deltagerne indblik i:

  • Hvordan man laver previz
  • Hvad det koster
  • Hvor i processen det bruges
  • Hvad der kan laves på set og hvad der for eksempel skak løses i et studie eller i post
  • Hvordan man kan bruge det i tidlig planlægning, i budgetlægning, og hvordan man bruger det overfor finansiører og underleverandører til at give et mere præcist billede af hvordan kreative udfordringer særligt inden for VFX skal løses

Underviserne kommer med friske eksempler fra skandinaviske film som med succes har gjort brug af previz-værktøjer.

Kurset henvender sig til producere, instruktører, fotografer og scenografer.

For spørgsmål, kontakt:

Ene Rasmussen.jpeg
Ene Katrine RasmussenBranche- og efteruddannelseschef20 47 02 90ekr@filmskolen.dk

Undervisere