Rosendahl-metoden

Efteruddannelse Web 1920x1080 22.jpg

Rosendahl-metoden er en kunstnerisk metode, der gør dig modig og lydhør, og som resulterer i radikale filmiske ideer og giver plads til munterhed og begejstring i samarbejdet med filmholdet.

På kurset vil vi afprøve Rosendahl-metoden i praksis, og du vil efterfølgende være i stand til at udføre den selv. Kurset afholdes af filminstruktør Christina Rosendahl og forsker Lars Geer Hammershøj (DPU), som er ekspert i kreativitet og samskabelse.

Hammershøj og Rosendahl er i gang med at videreudvikle metoden, så den skaber endnu mere begejstring og kunstnerisk vovemod. Kurset vil ud over praksisdelen, dykke ned i kreativitetsteori og se på intuitionens rolle i den kreative proces: Hvad får intuitionen til at blomstre, og hvad svækker den.

Rosendahl-metoden er et stramt styret ritual, der involverer alle filmens kunstneriske a-funktioner. Metoden er optaget af nye måder at samarbejde på og af at skabe bedre relationer på tværs af filmholdet. Når instruktøren bakker lidt ud, så bliver der mere plads til de andre kunstneriske kræfter på en film.

Rosendahl-metoden gør brug af hele filmholdets evne til fælles idégenerering i filmens udvikling, og fordi den etablerer et moment af samskabelse i en ellers hierarkisk proces, som filmskabelse oftest er. Metoden skaber en følelse af ’vi laver en film’, fremfor ’vi laver instruktørens film’. Det er bemærkelsesværdigt fordi filmskabelse har instruktøren, som det kunstneriske omdrejningspunkt med final cut.

Rosendahl-metoden er inspireret af John Cleeses tale ’On Creativity’ (1991), som han beskriver som vekslen mellem ’open’ og ’closed mode’. I det åbne rum genererer man ideer, i det lukkede editerer man dem. Rosendahl-metoden er en iscenesættelse af et åbent rum.

På kurset lærer du praktiske metoder til og får et sprog for samskabelse der:

  • Fremmer kreativitet i filmproduktion
  • Skaber en fælles vision for filmen
  • Giver bedre relationer med og på filmholdet

Arrangementet er støttet af Nordisk Film.

Om Christina Rosendahl

Christina Rosendahl er uddannet filminstruktør fra Super16. Hun har instrueret en række spillefilm og dokumentarfilm, senest 'Vores mand i Amerika' (2020), 'Idealisten' (2015) og 'Vold i kærlighedens navn' (2018). Rosendahl har været forkvinde for Danske filminstruktører (2014-22) og er nu bestyrelsesleder i Kulturens Analyseinstitut. Hun arbejder for tiden med kreativitetsforsker Lars Geer Hammershøj i et KUV-projekt om Rosendahl-metoden.

Mød

For spørgsmål, kontakt:

Ene Rasmussen.jpeg
Ene Katrine RasmussenBranche- og efteruddannelseschef20 47 02 90ekr@filmskolen.dk