Tag hånd om dit arbejdsliv

Måske oplever du dit arbejdsliv som et uklart sammensurium af uformelle netværk, midlertidighed og jobmuligheder, der kommer og går på uigennemskuelige vilkår. Film- og scenekunstbrancherne kan som arbejdsmarked ligne et lotteri, hvor taknemmeligheden for gevinst bliver den tilbagevendende reaktion, når noget lykkes og langsigtede planer synes umulige.

Det kan være svært at gennemskue, hvilke initiativer der kan fremme dine muligheder som kunstnerisk og kreativ, og med hvilke du vil løbe mod en mur. På endagskurset 'tag hånd om dit arbejdsliv' kommer vi med bud på, hvordan du kan forstå de branchemæssige og personlige vilkår for dit kreative arbejdsliv bedre og på baggrund af både individuelt arbejde og sparring med de andre deltagere, tage stilling til, hvordan du vil møde dem. Det gør vi, fordi du med mere viden om forholdet mellem dine vilkår og dine ønsker, kan handle mere strategisk bevidst med dine fremtidige indsatser. Vi introducerer dig til, hvordan du kan anskue dit arbejdsliv som kreativ, så det på den ene side kan blive mere kreativt tilfredsstillende og på den anden side økonomisk mere afklaret.

Der er ikke simple løsninger på komplekse problemstillinger, og vi vil ikke stille dig klare svar i udsigt. Til gengæld vil vi tilbyde dig en platform til at tage stilling til dit eget arbejdsliv på en dag, der fokuserer på professionel udvikling, netværk og videndeling og hvor du vil blive guidet igennem en række spørgsmål, der kan hjælpe dig med at arbejde strategisk med din arbejdssituation med dit kunstneriske og kreative virke i fokus.

Hvad lærer du?

  • Viden om, hvad der kendetegner arbejdsvilkårene i de kreative brancher og hvorfor det adskiller sig fra arbejdsliv i andre brancher.
  • Indsigt i de psykologiske konsekvenser og muligheder ved at tilhøre de kreative brancher.
  • Konkrete værktøjer til at tage stilling til nogle af grunddilemmaerne i et kreativt arbejdsliv.
  • En personlig plan for de næste skridt du tager for at tage hånd om dit arbejdsliv.

Hvem er kurset for?

Producere, producenter, film- og scenekunstinstruktører og selvproducerende film- og scenekunstnere

Samarbejdspartner

Den Danske Filmskole og Den Danske Scenekunstskole er gået sammen om at invitere film- og scenekunstbrancherne, for at styrke mulighederne for et godt arbejdsliv for freelancere i de film- og scenekunstneriske områder.

For spørgsmål, kontakt

Ene Rasmussen.jpeg
Ene Katrine RasmussenBranche- og efteruddannelseschef20 47 02 90ekr@filmskolen.dk

Underviser