The Personal Pictorial Language

Vi gentager kurset 'Filmisk fortælleform', denne gang på engelsk. Det er et intensivt forløb, der gennem praktiske filmopgaver og efterfølgende analyser undersøger deltagernes personlige, visuelle formsprog, begreber og metoder i mødet med den dokumentariske tradition på Filmskolen.

I løbet af kurset arbejder hver deltager med deres individuelle, visuelle, fortælle- og arbejdsmæssige metoder og æstetik gennem en række korte filmiske undersøgelser. I analyserne af deltagernes opgaver anvender underviser Arne Bro filmiske og dokumentariske begreber fra Filmskolens kunstneriske og samarbejdsorienterede tradition, med en visuel og analytisk tilgang til hver enkelt deltagers personlige billedsprog og metoder. Både i form af korte teoretiske introduktioner og visuelle læsninger af den enkelte deltagers opgaveløsninger, som læses og fortolkes med filmiske begreber.

Hvad lærer du?

Kurset undersøger mulige forbindelser mellem deltagernes egne personlige udtryk og læserens (tilskuerens) personlige sprog. Kurset søger at udvide deltagernes iagttagelses- og analyseevne af eget og de andre deltageres personlige film- og formsprog. Dette ud fra ønsket om at etablere et fælles arbejdssprog, der både er i stand til at rumme vidt forskellige personlige udtryk, begreber og metoder, og samtidig udvide mulighederne for et kunstnerisk samarbejde. Særligt med henblik på mødet med andre faggrupper og kunstnere, men også med henblik på det personlige, kunstneriske udtryks møde med sit publikum.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til professionelle fra film-, tv-, animations- og spil brancherne, herunder journalister, instruktører, fotografer, klippere, tonemestre, komponister, designere, grafikere og producere, men også til kunstnere med anden visuel praksis end film og tv.

Ansøgningsproces:

Ved tilmelding, skal du vedlægge en motiveret ansøgning og info om din professionelle baggrund og næstkommende projekt. Ansøgning sendes til efteruddannelsen@filmskolen.dk, senest 15. august 2024.

Den endelige udvælgelse vil blive foretaget i samarbejde med underviseren. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser på kurset, prioriteres ansøgere, der står umiddelbart foran professionelle opgaver, hvor kursets arbejdsfelt forekommer relevant.

Bemærk: Kurset vil blive afholdt på engelsk

For spørgsmål, kontakt:

Ene Rasmussen.jpeg
Ene Katrine RasmussenBranche- og efteruddannelseschef20 47 02 90ekr@filmskolen.dk

Underviser