Visuel Worldbuilding

På denne workshop, målrettet production designere og scenografer, introduceres du for metoder til at skabe visuelle storyworlds til fortællinger på tværs af kunstformer og medier.

Deltagerne introduceres til en helt ny arbejdsmetode, hvor de ud fra 5 parametre (STJERNEN) på kort tid udvikler et univers, som efterfølgende skal omsættes til tværmediale formater. Med udgangspunkt i universtankegangen introduceres forelæsningen “De arketypiske rum”, der handler om, hvordan rummene har og har haft betydning for fiktionsuniverser og fortællingen og dermed fortæller det, der ikke bliver sagt med ord. I workshoppen arbejder deltagerne ud fra intuitive metoder, hvor kreativiteten sættes fri. Deltagerne laver speed-workshops og øvelser undervejs, hvor der udvikles et konkret univers.

Workshoppen varer halvanden dag og er målrettet production designer, scenografer og andre, der arbejder med visuelle fortællinger og rumlige oplevelser.

Til workshoppen vil du møde freelance Production Designer Liselotte Justesen og leder af DADIU Simon Jon Andreasen.

For yderligere information, kontakt

Ene Rasmussen.jpeg
Ene Katrine RasmussenBranche- og efteruddannelseschef20 47 02 90ekr@filmskolen.dk

Undervisere