Hvad er Filmskolen?

Filmskolen blev grundlagt i 1966 og er Danmarks eneste statslige videregående uddannelse indenfor film- og tv-produktion. Filmskolen er historisk set et omdrejningspunkt for udviklingen af dansk film, både kreativt i forhold til professionalisering af branchen. Filmskolen tilbyder en eliteuddannelse for de største og mest dedikerede talenter fra vækstlaget.

Skolen uddanner:

  • instruktører af animation og interaktive medier

  • fiktionsfilminstruktører

  • dokumentarfilminstruktører

  • tonemestre

  • filmfotografer

  • filmklippere

  • manuskriptforfattere

  • producere

Desuden afholder skolen seminarer, symposier og masterclasses og udbyder efteruddannelse til folk i film- og tv-branchen.

Skolen har siden 1998 ligget på Holmen i København, side om side med de andre kunstneriske uddannelser: Den Danske Scenekunstskole, Rytmisk Musikkonservatorium og Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Klik her og læs rammeaftalen for Den Danske Filmskole 2015-2018.


Filmskolen i fremtiden

Gennem uddannelse, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og som kulturinstitution skal Den Danske Filmskole bidrage til et vitalt film- og mediemiljø, samt til udviklingen af fremtidens professionelle medieproduktioner.

Filmskolen skal præge medieudviklingen i Danmark ved at udvikle rigere fortællinger, og raffinere de filmiske udtryk, som vi fortæller med. Det vil vi gøre gennem at nedbryde tidligere skel mellem Filmskolens afdelinger, styrke samarbejdet og synergien og udfordre konventionen overalt.

Vi vil styrke de kunstneriske elementer, eksperimentet og det personlige udtryk for alle vores uddannelser. Dokumentar, fiktion og animation er fortsat hovedområder som skaber filmiske fortællinger til en lang række platforme.

Læs Vinca Wiedemanns pamflet om visioner for Den Danske Filmskole, skrevet i anledning af Filmskolens 50-års jubilæum i 2016.
Klik her for at læse den danske version, "Ti noter om fremtidens Filmskole". 
Klik her for at læse den engelske version, "Education for Innovation".
 

Pædagogisk grundlag

På Filmskolen arbejder vi med filmiske fortællinger som en kollektiv kunstform, der normalt bæres af én persons idé (instruktørens, eller i nogle tilfælde manuskriptforfatterens). De andre på holdet er som medfortællere med til at optimere idéen gennem et dynamisk, kreativt samarbejde, der bæres af respekt for de forskelliges roller.
 
Samarbejdet er en hjørnesten i alle uddannelserne. Vi optager 6 elever på hver faglinje, for at eleverne kan arbejde sammen i teams på en lang række øvelser. Dette giver os mulighed for at tilbyde en praksisbaseret undervisning med professionelle samarbejdsformer.
 
Den individuelle og differentierede undervisning er en anden hjørnesten. Eleverne opmuntres til at udforske og udvikle deres personlige formsprog og de har mulighed for at få individuel sparring med både faste lærere og en bred vifte af gæstelærere gennem hele uddannelsen.
 
Den håndværksmæssige del af undervisningen er den tredje hjørnesten. 
 
Gennem systematisk oplæring i arbejdsmetodik, relevant teknologi og brug af professionelt apparatur sigter uddannelserne mod at gøre eleverne i stand til at fungere på højeste niveau inden for deres fag. 
 
Udover skolens faglærere og eksterne specialister medvirker Filmskolens medarbejdere inden for produktion, teknik og administration til den praktiske manuduktion af eleverne i hverdagen.
En væsentlig del af uddannelsen består af praktiske øvelser og øvelsesfilm hvor eleverne får lejlighed til at udforske afgrænsede problemstillinger i forhold til fortællingens grundformer og det personlige udtryk. Kunstneriske spilleregler og praktiske, begrænsende konditioner er en integreret del af denne øvelsesform.
 
Filmskolen er en kunstskole, hvor vi ønsker at tilbyde trygge rammer for, at eleverne udfordrer sig selv og afprøver nye veje. Derfor laves alle øvelser og elevfilm i et fortroligt læringsmiljø lukket for offentligheden men med en åben dialog indadtil og med jævnlig inddragelse af eksterne konsulenter.

Eleverne har gennem hele uddannelsen en tæt kontakt til det danske og internationale faglige miljø, de uddannes til. 
 
Det sker gennem talrige ekskursioner og studierejser, gennem arrangementer, hvor det faglige miljø inviteres til skolen, ved mentorordninger, og ved at fagfolk fra det professionelle miljø regelmæssigt deltager som coaches og er med til fremlæggelser og evalueringer.
 
Filmskolens lærere er professionelle fagfolk, der oplærer eleverne i håndværkets metoder og teknologi.
 
I forhold til den kunstneriske dimension af undervisningen står lærer og elev derimod som jævnbyrdige dialogpartnere. Denne jævnbyrdighed sker i erkendelse af, at man i den kunstneriske skabelsesproces hver eneste gang starter helt forfra og på bar bund. Med Søren Ulrik Thomsens ord: "Kunsten er altid et mellemværende med tilværelsen - og tilværelsen er ingen profession".


Lovgrundlag

Klik her for at læse Kulturministeriets "Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole".