'Martin Eden' + paneldebat: Hvem udgør den danske underklasse?

Kom til åbningsarrangement på film- og talkserien 'Institutionaliseret', kurateret og tilrettelagt af digter og forfatter Haidar Ansari. Vi lægger ud med en visning af Pietro Marcellos ‘Martin Eden’ og bagefter taler Politikens Lotte Folke underklassen i Danmark med Haidar Ansari og musiker Sandra Hussein.

Hvad definerer den danske underklasse, og hvordan påvirker klasse og institutionalisering den socialt bevidste kunst, vi i disse år ser blomstre på tværs af landegrænser og udtryksformer?

Det er nogen af de spørgsmål, vi zoomer ind på, når vi den 16. maj åbner dørene til første arrangement i film- og talkserien ‘Institutionaliseret’. Serien er tilrettelagt i tæt samarbejde med forfatter Haidar Ansari og undersøger, med udgangspunkt i Ansaris blik og erfaringer, institutioner og underklasse i kunsten og samfundet.

Vi viser først Pietro Marcellos virtuose udviklingsfilm ‘Martin Eden’ og efter filmen taler opinionsredaktør på Politiken, Lotte Folke Kaarsholm, om underklassen i Danmark med Haidar Ansari og musiker Sandra Hussein.

Om filmen

‘Martin Eden’ er italienske Pietro Marcellos adaption af Jack Londons berømte udviklingsroman fra 1909. Men i Marcellos version er handlingen forskudt til Napoli og tidsperioden er svær at bestemme, når filmen inddrager både arkivmateriale og musik fra forskellige perioder i fortællingen om den ufaglærte sømand Martin Eden (Luca Marinelli), der med en intens sult på livet og store forfatterdrømme går i krig med livet. På rejsen for at realisere sine drømme må Martin Eden brydes både med sit eget ophav, politiske udviklinger og de finere lag af samfundet, der kan åbne dørene for ham.

Om serien

Det danske velfærdssamfund står på skuldrene af stærke institutioner: sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet, kernefamilien, listen er lang. Men de mange institutioner inddeler os også og reproducerer mønstre, der i disse år italesættes i kunsten måske mere end nogensinde. Mental mistrivsel i skolerne, social mobilitet, dannelsesidealer og adfærd, listen er igen lang. Det er disse mønstre, der med udgangspunkt i forfatter Haidar Ansaris erfaringer og perspektiver fra underklassen gås efter i sømmene i film- og talkserien 'Institutionaliseret'.

Med udgangspunkt i seks udvalgte film og temaer, inviterer Ansari en række kunstnere, forfattere, meningsdannere og eksperter til at diskutere institutionalisering i kunsten og i Danmark, hovedsageligt fra et klasseperspektiv. Serien består af seks arrangementer kurateret af Ansari, hver med en filmvisning, der undersøger et udvalgt tema og en efterfølgende talk, debat eller live-optræden, der udvider emnet og diskuterer det i en dansk kunst- og samfundskontekst. Serien løber over en periode fra maj til og med november 2023.

Serien præsenteres i samarbejde med Gyldendal og er støttet af Børnesagens Fællesråd.

Mød