Når kunstnerisk praksis skaber ny viden

På kunstskolerne uddannes fremtidens professionelle kunstnere: filmskabere, musikere, komponister, arkitekter, designere, scenekunstnere med flere. Men skolerne er ikke bare læreanstalter, de er også videnproducerende og kunstproducerende kulturinstitutioner, som udvikler sig fagligt og beriger kulturen i bredere forstand.

På kunstskolerne foregår videnproduktionen - altså forskningen - som Kunstnerisk Udviklings Virksomhed (KUV). Det består i at skolernes undervisere selv bedriver kunstnerisk skabende virksomhed samt reflekterer over og dokumenterer projekterne, så videngrundlaget for uddannelserne løbende udvikles og øges.

Det særlige forskningsbegreb KUV bruges på alle de videregående kunstneriske uddannelser i Danmark. ’Artistic research’ kaldes det i international sammenhæng, og det fokuserer kort sagt på kunstpraksis som en videnproducerende handling. KUV er derfor også en vigtig del af videngrundlaget på Filmskolens uddannelser og et væsentligt fundament for metodologi, pædagogisk udvikling, kunstnerisk praksis og videreudvikling af kompetencer og færdigheder indenfor skolens fagområder.

Med KUV-projekter kan Filmskolens undervisere eksperimentere, fordybe sig i faglige detaljer, udfordre det gængse, krydse faggrænser, afsøge nye metoder og gå på opdagelse i egen kunstnerisk praksis.

Artistic research bedrives naturligvis også internationalt, og man kan tilgå de kunstneriske udviklingsprojekter via den internationale database Research Catalogue.

Igangværende projekter på Filmskolen:


Rune Palving: “Narrative rum - immersiv audio”

IMG_3055.jpg

Projektet interesserer sig fra et kunstnerisk perspektiv for, hvordan de nyeste muligheder for 3D-audio bedst kan udnyttes af komponist og tonemester i fællesskab. Den teknologiske udvikling peger på nye perspektiver for ‘lyttesituationen’ og kompositionsmetodikken og relationen mellem disse med det formål gennem lyd at skabe immersive oplevelser af fortællingen, der kan gøres tilgængelig overalt for alle. Projektet vil udvikle og kvalificere metodiske greb til at samarbejde omkring skabelse af ny musik hertil.
Planlagt startdato: 1. januar 2018. Planlagt slutdato: 31 august 2019.

Rune Palving er lærer og leder af Filmskolens Tonemsteruddannelse. Han er uddannet på Den Danske Filmskole og har arbejdet med lyd på cirka 100 fiktions-, dokumentar-, og tv-produktioner i ind- og udland.
Rune på
IMDB og DFI


Simon Jon Andreasen: “Storyworld 2.0”

IMG_1427.jpg

Projektet vil undersøge, hvordan realtidsteknologi kan bruges til at konstruere fiktive universer til film og spil. Historisk sættes projektet ind i en kontekst af filmskabere som Steven Spielberg og Alex McDowell (Sex Pistols, Madonna, David Fincher), og i Nordisk kontekst skaberne af DR-serien ‘Arvingerne’. Projektet har ambitioner om at skabe projekter ved at benytte sig af storyworlds.

Simon Jon Andreasen er lærer og leder af Filmskolens instruktøruddannelse for animation og interaktive medier. Han har erfaring som instruktør af både spil, fiktion og dokumentarfilm og har været direktør i spilfirmaet Deadline Games samt arbejdet med digitalisering i forlagsbranchen.
Simon på
IMDB


Rasmus Kloster Bro: ”Videoskitser som grundlæggende kunstnerisk redskab”

rasmus_kloster_bro.jpg

Projektet vil undersøge videoskitsen som grundlæggende arbejdsredskab i udviklingen af audiovisuel fiktion - som alternativ til ord/tekstbårne formater såsom pitch, synopsis, treatment og manuskript. Det vil bl.a. undersøge, om der vil være kvaliteter som bedre lader sig kvalificere gennem en video-skitse, såsom kropslige, koreografiske eller arkitektoniske kvaliteter.

Rasmus Kloster Bro er filminstruktør og har især arbejdet i krydsfeltet mellem billedkunst og film. Rasmus Kloster Bro er uddannet fra Super16 og har skabt en karriere ved at lave alt fra musikvideoer og kortfilm til radiodrama og installationskunst. I 2019 har Rasmus Kloster Bro premiere med spillefilmen Cutterhead, som er optaget på location i det københavnske metrobyggeri.
Læs om Rasmus Kloster Bro på
IMDB og DFI