PROJEKT D: Mark Iversen: Udvikling af et VR-spil

Om Mark Iversen
Mark er studerende på Den Danske Filmskole på uddannelsen som instruktør af animation og interaktive medier. Mark dimitterer i juni 2020.

Projektbeskrivelse:
KUV-projektets spiltest blev indlejret i netværksuddannelsen DADIUs produktionsforløb, hvor studerende fra kunstskoler og universiteter i hele landet hvert efterårssemester samles om at udvikle computerspil. For at afprøve at udvikle spil til Virtual Reality blev en af DADIUs seks spilproduktioner i efteråret 2017 dedikeret til VR. Der blev afsat seks uger til udviklingen og holdet bestod af 14 studerende. Mark Iversen - studerende ved den Den Danske Filmskole - var instruktør på projektet.

Marks indledende koncept var baseret på psykologen Stanley Milgrams eksperiment fra Yale University i 1963, hvor Milgram undersøgte, I hvor høj grad mennesker vil udsætte andre for smerte, hvis de bliver beordret til det. I praksis skulle deltagerne under ledelse af en ‘videnskabsperson’ stille såkaldte ‘learners’ en række spørgsmål, og hvis de svarede forkert, skulle deltagerne give dem elektroshok ved at trykke på en knap. I praksis var gruppen af learners alle skuespillere. Mark ville gerne overføre Milgram-eksperimentet til et VR-spil.

Den valgte VR-platform var Gear VR, hvor interaktionsmulighederne beståri at klikke på siden af headsettet – derfor er det vanskeligt at indarbejde meget interaktion. Samtidigt havde produktionsholdet kun i beskeden grad erfaring med at producere til VR. Derfor besluttede Mark at fokusere på en enkel puzzle-spilmekanik som den grundlæggende interaktion i spillet. Spilleren bliver her både deltager og learner og ‘knappen’, som giver elektrochok, er i dette tilfælde at løse spillets puzzles – konsekvenserne heraf er en form for elektrochok. Hvis man vil gennemføre spillet, er man nødt til at fortsætte.

Med det ændrede fokus kom produktionen i mål. En af de store udfordringer var VR-udstyret. Gear VR består af et VR-headset sat sammen med en Samsung telefon. Holdet brugte versionen Samsung S7, og telefonens begrænsede kapacitet gjorde det svært at producere en verden, der både fremstod som stor og kunne afspilles ordentligt.
Holdet havde arbejdet med VR før og lærte derfor i processen.  At udvikle et ambitiøst projekt på en ny teknologi med begrænset kapacitet var på alle måder en stor udfordring.
Til en eventuel videreproduktion vil det være nødvendigt at fokusere mere på det grundlæggende koncept omkring Milgram-experimentet og bruge flere VR-komponenter til at skabe atmosfære og oplevelsen af, at spillet er ‘playing with the player’.

Værktøj
Gear VR, Unity 3D game engine

Tilbage til KUV - Fortællinger i VR