PROJEKT A: Rune Palving: Test af lydformater, perspektiv og lydens retning på objekter, vi ikke ser, i VR.

Om Rune Palving
Rune er faglærer på Filmskolens Tonemesteruddannelse. Han er selv uddannet fra Filmskolen i 1999. 

Projektbeskrivelse:
Undersøgelsens fokus er brugen af 360 graders-lyd til at påvirke beskuerens blik.
Undersøgelsen var fem 360-graders film optaget i et take med og uden en hovedperson for at teste de forskellige teknikker:

1: Uden hovedperson – VR 360 grader ambisonics mikrofon placeret ved kamera, åndedræt fra beskuerens POV, som er statisk.
2: Uden hovedperson – kun VR 360 grader mikrofon, som følger beskuerens retning (headtracking).
3: Med hovedperson – bi-neural stereo hørt fra hovedpersonens POV og med personens nærvær.
4: Med hovedperson – VR 360 grader mikrofon (headtracking), panorerede lydeffekter (hvor lyden følger billedet).
5: Samme setup som 4, men hvor hovedpersonens nærvær følger billedet (headtracking).

Billeder fra optagelserne i et telt.

Efterfølgende er optagelserne gennemgået og afprøvet på en række testpersoner. Her fandt vi, at et POV, hvor man hører hovedpersonens lyde, generede de fleste. De fleste synes også, at det var forvirrende, når man så hovedpersonen og hørte vedkommendes lydlige perspektiv i stedet for kameraets perspektiv.  
Det, der fungerede bedst, er version 4 med panorerede lydeffekter og VR 360 grader ambisonics mikrofon hørt fra kameraets perspektiv. Encoderen havde på test-tidspunktet nogle fejl, bl.a. lavede den ene akse mono ved 90 graders drejning, men dette er rettet siden.

Udfordringen med VR/360 grader film er, at en VR ambisonics mikrofon eller et bi-neuralt opsæt vil være i billedet.

Forsøgene opleves bedst på Facebook, som har indlejret VR-lyd: https://www.facebook.com/groups/112211266113291/

Gruppen er lukket, men man kan få adgang ved at kontakte Rune Palving direkte på rpa@filmskolen.dk.

Værktøj:
Samsung Gear 360-kamera, VR Sennheiser ambisonics-mikrofon, DPA 4060 Lavalier på person, bi-neural mikrofon ved kameraet.

Tilbage til KUV - Fortællinger i VR