PROJEKT B: Simon Jon Andreasen: VR som dokumentarisk værktøj

Om Simon Jon Andreasen
Simon Jon Andreasen startede som instruktør af radio og tv-dokumentar på Danmarks Radio, og har siden været en af de første instruktører i Danmark til at arbejde med spil og interaktive medier. I dag er Simon leder af Den Danske Filmskoles uddannelse af  instruktører af animation og interaktive medier samt for netværksuddannelsen DADIU.

Projektbeskrivelse:
I forbindelse med VR-dagene i Fase 1 blev Simon introduceret til dokumentariske VR-titler som Clouds of Sidra skabt af bl.a. VR-foregangsmanden Chris Milk. Simon begyndte derefter at afsøge 360-kameraer som redskab for den intime, dokumentariske fortælling.
Simon lavede to eksperimenter i forbindelse med en workshop på Askov Højskole. 

1: Reportageoptagelser med med Insta360 Nano-kamera
I reportageoptagelserne laver Simon stand-ups (taler direkte til kameraet), mens seeren kan dreje rundt og gå på opdagelse i 'udsigten' imens. Samtidig kan stand-up-situationen bruges på den måde, at Simon kan tale til seeren og opfordre til at kigge efter bestemte ting, hvorved seeren bliver aktiveret og oplevelsen derved føles interaktiv og involverende.

2: I fluen-på-væggen-optagelser med Samsung Gear 360-kamera
I fluen-på-væggen-optagelserne blev 360-kameraet givet til en af de studerende på workshoppen. Han blev bedt om at tage det med som en 'lille ven' og optage, hver gang der opstod en intens situation. I optagelserne er man helt inde i midten blandt deltagerne, når de løser problemer og diskuterer, og som seer kan man selv styre, om man vil se på den, der taler, eller på de, der lytter og reagerer.
I en af optagelserne er man med i en sen nattetime til en fest. Oplevelsen er meget intim, og kameraet bliver fuldstændigt ignoreret af deltagerne og virker på den måde som en ægte flue på væggen. Samtidig kan seeren dreje rundt og se på de forskellige personer i optagelsen, hvilket igen gør, at oplevelsen føles interaktiv og intim. 

Tv: Samsung Gear 360-kamera
I midten: Insta360 Nano-kameraet, som monteres oven på en telefon.
Th: Simon Jon Andreasen

Med de to typer af kameraer er der således nye muligheder for at arbejde med det dokumentariske udtryk og den dokumentariske fortælling og om beskuer opleves det involverende og intimt i en grad, som traditionelt TV og film ikke kan genskabe.
Det, der ikke fungerer godt, er bevægelser med kamera. De benyttede kameraer optog i en frame-rate som gør, at bevægelserne ikke kan følge helt med, og det giver ubehag ved afspilning, som forstyrrer oplevelsen og i værste fald giver søsyge.

Der eksisterer større og hurtigere kameraer, men de er dyre og ligger uden for rammen af projektet, og de vil ikke kunne bruges i intime situationer, da de er meget opsigtsvækkende. 

Værktøj:  
Insta360 Nano (til håndholdt reportage) og Samsung Gear 360 (til fluen-på-væggen optagelser).

Tilbage til KUV - Fortællinger i VR