Livet på skolen

Filmskolen på Holmen i København tilbyder et dejligt studiemiljø med godt fællesskab og en undervisning med fokus på de praktiske øvelser, som du laver gennem din uddannelse. På filmskolen er den kunstneriske praksis og det kunstneriske samarbejde altid i centrum.

Filmskolens praksisbaserede tilgang - også til de teoretiske emner - og gode rammer med studiefaciliteter og teknisk udstyr af høj kvalitet giver dig rig mulighed for at lave film, både i undervisningen og udenfor.

Filmskolens uddannelser forudsætter et uhyre stort engagement fra de studerende, så man kan ikke regne med at have tid til arbejde ved siden af studierne.

Der er mødepligt til al undervisning, som også kan ligge om aftenen og i weekenderne.

Undervisningen retter sig mod at skabe filmfortællinger med kunstnerisk dimension og et personligt udtryk. Alle uddannelser giver en systematisk oplæring i fagets håndværk og en kontinuerlig udfordring af den enkelte elevs formsprog. Den individuelle vejledning af skolens ca. 100 studerende har høj prioritet på Filmskolen.

Udgifter i forbindelse med studie:

Hvis du bliver optaget på Filmskolen, forventes du at være i besiddelse af en bærbar computer efter specifikationer fra Filmskolen. Og som studerende på skolen skal du være opmærksom på, at der er udgifter forbundet med uddannelsen til f.eks. materialer mv.
Der påregnes ca. 2000 kr. i snit pr. semester.