Løntakster

Lønninger til korttidsansatte lærere og studerende på Filmskolen.

Lærere:
Grundtakster pr. 1. april 2019:
Årsløn: Kr. 442.509,96
Månedsløn (1/12):  Kr. 36.875,83
Ugeløn (1/52) 37 timer:  Kr. 8.509,81
Dagsløn (8/1924):  Kr. 1.839,96
Timeløn (1/1924):   Kr. 229,99

Ansættelser under en uge:  Der aflønnes på timebasis. Mindste timetal er 4 timer, der ydes ikke kvalifikationstillæg til timelønnede.

Aflønning ved konfrontation: 1 time+100% (fast forbered. faktor) der kan i forbindelse med budgetlægningen aftales højere forberedelsesfaktor.

Ansættelser på en uge og op til en måned:  Der aflønnes på ugebasis. Der kan ydes et kvalifikationstillæg på op til 10 pct. efter aftale med rektor. Forberedelsestid aftales individuelt.

Ansættelser på en måned og op til ½ år: Der aflønnes på månedsbasis. Der kan ydes et kvalifikationstillæg på op til 10 pct. efter aftale med rektor.

Ansættelser på ½ år og op til 1 år:  Der aflønnes på månedsbasis. Der kan ydes kvalifikationstillæg på op til 18 pct. efter aftale med rektor. Kontrakter for månedslønnede af over 3 mdr. varighed, udarbejdes i samarbejde med HR.

Deltagere i bedømmelsesudvalg mv.:  Der aflønnes på ugebasis. Der foretages en forhåndsvurdering af arbejdets omfang.


Studerende på Filmskolen
:
Studerende, der udfører arbejde for Filmskolen, aflønnes pr. time: (pr. 1. april 2019)  Kr. 133,37