Producer

Produceruddannelsen uddanner til at være overordnet ansvarlig for det økonomiske og organisatoriske i forbindelse med udviklingen, produktionen og distributionen/salget af film, serier og lignende.

Produceren kan være den igangsættende kraft bag et projekt og indgår ofte i et nært samarbejde med instruktør og manuskriptforfatter fra begyndelsen af udviklingsprocessen og følger den færdige film så længe den har et liv i forhold til sit publikum. Filmskolen uddanner producere til at stå for den overordnede økonomiske og organisatoriske ledelse af et filmprojekt igennem alle disse faser.

I takt med medieudviklingen, som hele tiden medfører nye samarbejdsformer, platforme, finansieringsmuligheder, publikumsveje og meget mere, udvikler producerens opgaver sig tilsvarende. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Iscenesættelse samt ledelse og entreprenørskab.

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som producer af fiktionsfilm, dokumentarfilm og animationsfilm til forskellige formater og platforme.


Klik her for at se studieordningen for produceruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for produceruddannelsen 2017-2021.
Klik her for at se studieordningen for produceruddannelsen 2019-2023.

Manuskriptforfatter

Manuskriptforfatteruddannelsen uddanner til at være den (med-)skabende, skrivende part i udviklingen af fortælling/manuskript til en film, serie eller lignende. Processen kan foregå i et nært samarbejde med instruktør, producer og medforfattere, og med vekslende roller i forhold til hvem, der finder på idéen og er den kunstnerisk styrende kraft.

Manuskriptforfatterens opgave er at skabe og udvikle fortællinger, som har en personlig signatur og en kunstnerisk vision. Filmskolen uddanner manuskriptforfattere, der kan skabe fortællinger og stå for den kunstneriske ledelse af manuskriptudviklingsprocessen fra idé til udfoldet fortælling.

I takt med medieudviklingen, som hele tiden medfører nye fortælleformer, genrer, formater, samarbejdsformer og meget mere, udvikler manuskriptforfatterens opgaver sig tilsvarende. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Fortælling samt Ledelse og Entreprenørskab.

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som manuskriptforfatter på fiktionsfilm, dokumentarfilm og animationsfilm til forskellige formater og platforme.

Klik her for at se studieordningen for manuskriptforfatteruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for manuskriptforfatteruddannelsen 2017-2021.
Klik her for at se studieordningen for manuskriptforfatteruddannelsen 2019-2023.

Filmklipper

Filmklipperuddannelsen uddanner til at have - ofte i tæt samarbejde med instruktøren - det overordnede ansvar for at klippe/redigere en film, serie og lignende.

Filmklipperens opgave er at bearbejde det optagede materiale ud fra en rytmisk, emotionel og perceptuel indfaldsvinkel samt ved at kunne arbejde analytisk og dramaturgisk med fortællingens tema, stil og overordnede struktur, og herigennem (gen-)skabe en filmfortælling, der optimerer den overordnede kunstneriske vision. Filmskolen uddanner filmklippere, der kan organisere og være kunstnerisk ansvarlig for denne proces, herunder at stå for den kunstneriske ledelse af et klippehold.

Den teknologiske udvikling betyder, at der sker en stor udvikling i filmsprog, formater og i udviklingen af ikke-lineære tilblivelsesprocesser, herunder prævisualisering og digitale visuelle effekter. Dette medfører en tilsvarende udvikling i filmklipperens ansvarsområder og samarbejdskompetencer, ikke mindst i forhold til manuskriptforfatter og filmfotograf/production designer. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Fortælling samt Ledelse og Entreprenørskab.

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som filmklipper på fiktionsfilm, animationsfilm og dokumentarfilm til forskellige formater og platforme.

Klik her for at se studieordningen for filmklipperuddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for filmklipperuddannelsen 2017-2021.
Klik her for at se studieordningen for filmklipperuddannelsen 2019-2023.

Filmfotograf

Filmfotografuddannelsen uddanner til at have -  ofte i tæt samarbejde med instruktøren og production designeren - det overordnede ansvar for det visuelle udtryk i en film, en serie eller lignende.

Filmfotografens opgave er, at skabe en visuel stil, som bidrager til filmens fortælling og kunstneriske vision, og at lede hele det fotografiske hold under optagelserne og frem til den færdige film. Filmskolen uddanner filmfotografer til kunstnerisk og organisatorisk at stå for den fotografiske ledelse af et filmprojekt gennem alle dets faser.

Den teknologiske udvikling betyder blandt andet, at der sker en stor udvikling både inden for kamerateknologi, digitale visuelle effekter og de deraf øgede visuelle udtryksmuligheder. Det medfører en tilsvarende udvikling i filmfotografens opgaver og ansvarsområder. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Billede, Lyd og Montage samt Ledelse og Entreprenørskab.

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som filmfotograf på fiktionsfilm, dokumentarfilm og animationsfilm til forskellige formater og platforme.

Klik her for at se studieordningen for filmfotografuddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for filmfotografuddannelsen 2017-2021.
Klik her for at se studieordningen for filmfotografuddannelsen 2019-2023.

 

 

Tonemester

Tonemesteruddannelsen uddanner til at have - ofte i tæt samarbejde med instruktøren og komponisten - det overordnede ansvar for det lydlige udtryk/lyddesign i en film, en serie eller lignende.

Tonemesterens opgave er at skabe et lyddesign, som bidrager til filmens fortælling og kunstneriske vision, og at lede lydholdet under optagelserne og lydefterarbejdet frem til den færdige film. Filmskolen uddanner tonemestre, der kan organisere og være kunstnerisk ansvarlig for filmprojektets lydarbejde igennem alle disse faser.

Den teknologiske udvikling betyder, at der sker en stor udvikling inden for lydteknologien, dens kunstneriske udtryksmuligheder og dens grænseflade til filmmusikken. Det medfører en tilsvarende udvikling i tonemesterens opgaver og ansvarsområder. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Billede, Lyd og Montage samt Ledelse og Entreprenørskab.

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som tonemester/lyddesigner på fiktionsfilm, dokumentarfilm og animationsfilm til forskellige formater og platforme.

Klik her for at se studieordningen for tonemesteruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for tonemesteruddannelsen 2017-2021.
Klik her for at se studieordningen for tonemesteruddannelsen 2019-2023.

Dokumentarinstruktør

Dokumentarinstruktøruddannelsen uddanner til at være overordnet kunstnerisk ansvarlig gennem hele tilblivelsesprocessen af en dokumentarfilm, dokumentarserie eller lignende. Instruktøren kan også være den initierende kunstneriske kraft bag et filmprojekt.

Dokumentarinstruktørens opgave er at udvikle og iscenesætte dokumentarfilm, som er båret af en kunstnerisk vision og har en personlig stemme. Dette sker ofte i et nært samarbejde med produceren, filmholdets øvrige ledende kræfter, samt med de medvirkende. Filmskolen uddanner dokumentarinstruktører, der kan stå for den overordnede kunstneriske ledelse i gennem hele filmens tilblivelsesproces.

I takt med medieudviklingen, som hele tiden medfører nye formater, platforme, genrer, udtryksmuligheder, samarbejdsformer og meget mere, udvikler dokumentarinstruktørens rolle og opgaver sig tilsvarende. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Iscenesættelse samt Ledelse og Entreprenørskab.

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som instruktør på dokumentarfilm til forskellige formater og platforme.
 
Klik her for at se studieordningen for dokumentarinstruktøruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for dokumentarinstruktøruddannelsen 2017-2021.
Klik her for at se studieordningen for dokumentarinstruktøruddannelsen 2019-2023.

Instruktør af animation og interaktive medier

Filmskolens nyeste instruktøruddannelse retter sig mod fremtiden. Som elev lærer du at udvikle fantasifulde universer og visuelle fortællinger og at instruere på tværs af medier.

KERNEN i uddannelsen er dig, din personlige stemme og dit kunstneriske udtryk.

SPROGET er visuelle fortællinger i form af animationsfilm og -serier, CG-film, spil, virtual reality og cross media-produktioner.

VÆRKTØJET er pre-visualization i form af storyboards, moodboards, interaktive demoer og storyworlds.

ROLLEN er at være en stærk kreativ leder og samarbejdets mester. Det er din vision, der gælder, og det er dit hold, der løfter den.

JOBMARKEDET er i film-, tv- og spilbranchen. Uddannelsen er i konstant udvikling, og vi forventer gode jobmuligheder for visuelle fortællere i et fremtidigt medielandskab, der går fra at være tekstbåret til i stigende grad at være billedbåret.

UDDANNELSEN består af lige dele undervisning og produktion. I undervisningsforløbene er fortællingen i centrum, og du lærer alle instruktørens kernekompetencer: Kreativ ledelse, dramaturgi, skuespilinstruktion, lyd, klip og foto. Oveni får du undervisning i tegning, storyboard, animation, interaktions- og spil-design, worldbuilding, ledelse, stemmetræning og produktion.

ELEVPRODUKTIONERNE gennemføres i særskilte semestre. I to semestre skal du instruere et hold på op til 18 personer på en interaktiv produktion som en del af DADIU-samarbejdet (Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning). I to andre semestre vil du instruere en animationsfilm og en animeret tv-serie. Uddannelsens sidste år er dedikeret til dit afgangsprojekt, der er et værk efter eget valg (serie, film, interaktiv eller cross media). Til afgangsprojektet får du ressourcer og et produktionshold til at lave en fuld produktion, der bliver publiceret og vist i en biograf, på tv og/eller online.

SAMARBEJDET på Filmskolen giver dig et nært og personligt netværk med skolens øvrige elever. Du kommer til at arbejde sammen med manuskriptforfattere, producere, tonemestre, fotografer, klippere, dokumentarinstruktører og fiktionsinstruktører. På animationsprojekterne kommer du også til at arbejde med skuespillere, designere og ikke mindst animatorer fra de bedste animationsskoler. På DADIU kommer du blandt andet til at arbejde med spildesignere, grafikere, programmører og audiodesignere fra landets største kunstskoler og universiteter.

ANSØGEREN TIL UDDANNELSEN skal først og fremmest være en god fortæller. Du skal have visuelt talent, og du skal have en stærk lyst til at skabe kunstneriske oplevelser og underholdning på tværs af gængse og fremtidige medier. Uddannelsen ser evnen til at samarbejde og evnen til at fordybe sig som to sider af samme sag og dermed de vigtigste elementer for din uddannelse.

NB. Uddannelsen varer 4 1/2 år (og ikke fire som de øvrige uddannelser på Filmskolen).


Klik her for at se studieordningen for uddannelsen til Instruktør af Animation og Interaktive Medier 2014-2018 og 2016-2020.

Klik her for at se studieordningen for uddannelsen til Instruktør af Animation og Interaktive Medier 2018-2022.

Fiktionsinstruktør

Fiktionsinstruktør

Instruktøren er på fiktionsfilm den centrale og kontinuerlige, kunstneriske kraft i en film gennem hele tilblivelsesprocessen. Dette sker i et nært samarbejde med producer og manuskriptforfatter fra starten af udviklingen, på tv-serier ofte med manuskriptforfatter og producer i de mest centrale roller.