Instruktør af animation og interaktive medier

Filmskolens nyeste instruktøruddannelse retter sig mod fremtiden. Som elev lærer du at udvikle fantasifulde universer og visuelle fortællinger og at instruere på tværs af medier.

KERNEN i uddannelsen er dig, din personlige stemme og dit kunstneriske udtryk.

SPROGET er visuelle fortællinger i form af animationsfilm og -serier, CG-film, spil, virtual reality og cross media-produktioner.

VÆRKTØJET er pre-visualization i form af storyboards, moodboards, interaktive demoer og storyworlds.

ROLLEN er at være en stærk kreativ leder og samarbejdets mester. Det er din vision, der gælder, og det er dit hold, der løfter den.

JOBMARKEDET er i film-, tv- og spilbranchen. Uddannelsen er i konstant udvikling, og vi forventer gode jobmuligheder for visuelle fortællere i et fremtidigt medielandskab, der går fra at være tekstbåret til i stigende grad at være billedbåret.

UDDANNELSEN består af lige dele undervisning og produktion. I undervisningsforløbene er fortællingen i centrum, og du lærer alle instruktørens kernekompetencer: Kreativ ledelse, dramaturgi, skuespilinstruktion, lyd, klip og foto. Oveni får du undervisning i tegning, storyboard, animation, interaktions- og spil-design, worldbuilding, ledelse, stemmetræning og produktion.

ELEVPRODUKTIONERNE gennemføres i særskilte semestre. I to semestre skal du instruere et hold på op til 18 personer på en interaktiv produktion som en del af DADIU-samarbejdet (Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning). I to andre semestre vil du instruere en animationsfilm og en animeret tv-serie. Uddannelsens sidste år er dedikeret til dit afgangsprojekt, der er et værk efter eget valg (serie, film, interaktiv eller cross media). Til afgangsprojektet får du ressourcer og et produktionshold til at lave en fuld produktion, der bliver publiceret og vist i en biograf, på tv og/eller online.

SAMARBEJDET på Filmskolen giver dig et nært og personligt netværk med skolens øvrige elever. Du kommer til at arbejde sammen med manuskriptforfattere, producere, tonemestre, fotografer, klippere, dokumentarinstruktører og fiktionsinstruktører. På animationsprojekterne kommer du også til at arbejde med skuespillere, designere og ikke mindst animatorer fra de bedste animationsskoler. På DADIU kommer du blandt andet til at arbejde med spildesignere, grafikere, programmører og audiodesignere fra landets største kunstskoler og universiteter.

ANSØGEREN TIL UDDANNELSEN skal først og fremmest være en god fortæller. Du skal have visuelt talent, og du skal have en stærk lyst til at skabe kunstneriske oplevelser og underholdning på tværs af gængse og fremtidige medier. Uddannelsen ser evnen til at samarbejde og evnen til at fordybe sig som to sider af samme sag og dermed de vigtigste elementer for din uddannelse.

NB. Uddannelsen varer 4 1/2 år (og ikke fire som de øvrige uddannelser på Filmskolen).


Klik her for at se studieordningen for uddannelsen til Instruktør af Animation og Interaktive Medier 2014-2018 og 2016-2020.

Klik her for at se studieordningen for uddannelsen til Instruktør af Animation og Interaktive Medier 2018-2022.