Dokumentarinstruktør

Filmskolens dokumentariske linje lægger stor vægt på det forhold, at ud­dannelsen findes på en filmskole med en stærk fortællemæssig og visuel tradition og forstærker samtidig sit fokus på det unikke og originale formsprog, som den enkelte elev indeholder. Som elev på dokumentarinstruktør-linjen vil du således gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser afdække de forskellige elementer i dit personlige filmsprog.
 
Du skal lære at formulere en visuel vision og en researchstrategi som forberedelse til din film og skriftligt og i billeder kunne formulere den visuelle og fortællemæssige strategi for filmens optagelse.
 
Du skal desuden kunne lede og inspirere et hold af filmkunstnere (fotografer, komponister, production designere, lysdesignere m.fl.) frem til en videreudvikling af den fortællemæssige strategi til et samlet koncept for filmen.
 
Dokumentarinstruktøruddannelsen har indtil videre optaget og videreudviklet en lang stribe af markante, filmiske talenter, som efterfølgende har kunnet være med til at markere den nye udvikling af film- og tv-sproget.
 
Resultaterne fremstår både som tv-serier og som enkeltstående film i det samlede medieudbud, og Filmskolen ønsker at fastholde denne sammensætning af faglige og kunstneriske perspektiver. TV er stadig det største udgivelsesfelt for dokumentariske produktioner, og dokumentaruddannelsen ønsker fortsat at bidrage til videreudviklingen af dette vigtige udtryksmiddel.
 
Instruktører fra denne linje opnår hurtigt arbejde i både film- og tv-branchen, idet de med rette anses for at have et særligt udviklet billedsprog, en skarp sans for at skabe medlevende fortællinger og en evne til at bidrage oplevelsesmæssigt og indsigtsfuldt i den samlede film/tv-flade.

Klik her for at se studieordningen for dokumentarinstruktøruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for dokumentarinstruktøruddannelsen 2017-2021.