Dokumentarinstruktør

Dokumentarinstruktøruddannelsen uddanner til at være overordnet kunstnerisk ansvarlig gennem hele tilblivelsesprocessen af en dokumentarfilm, dokumentarserie eller lignende. Instruktøren kan også være den initierende kunstneriske kraft bag et filmprojekt.

Dokumentarinstruktørens opgave er at udvikle og iscenesætte dokumentarfilm, som er båret af en kunstnerisk vision og har en personlig stemme. Dette sker ofte i et nært samarbejde med produceren, filmholdets øvrige ledende kræfter, samt med de medvirkende. Filmskolen uddanner dokumentarinstruktører, der kan stå for den overordnede kunstneriske ledelse i gennem hele filmens tilblivelsesproces.

I takt med medieudviklingen, som hele tiden medfører nye formater, platforme, genrer, udtryksmuligheder, samarbejdsformer og meget mere, udvikler dokumentarinstruktørens rolle og opgaver sig tilsvarende. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Iscenesættelse samt Ledelse og Entreprenørskab.

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som instruktør på dokumentarfilm til forskellige formater og platforme.
 
Klik her for at se studieordningen for dokumentarinstruktøruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for dokumentarinstruktøruddannelsen 2017-2021.
Klik her for at se studieordningen for dokumentarinstruktøruddannelsen 2019-2023.