Fiktionsinstruktør

Fiktionsinstruktøruddannelsen uddanner til at være overordnet kunstneriske ansvarlig gennem hele tilblivelsesprocessen af en fiktionsfilm, -serie eller lignende. Instruktøren kan også være den initierende kunstneriske kraft bag et projekt.

Fiktionsinstruktørens opgave er at udvikle og iscenesætte fiktionsfilm, som er båret af en kunstnerisk vision og har en personlig stemme. Dette sker ofte i et nært samarbejde med produceren, filmholdets øvrige ledende kræfter, samt med de medvirkende. Filmskolen uddanner fiktionsinstruktører, der kan stå for den overordnede kunstneriske ledelse i gennem hele filmens tilblivelsesproces.

I takt med medieudviklingen, som hele tiden medfører nye formater, platforme, genrer, udtryksmuligheder, samarbejdsformer og meget mere, udvikler fiktionsinstruktørens rolle og opgaver sig tilsvarende. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Iscenesættelse samt ledelse og entreprenørskab.

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som instruktør på fiktionsfilm til forskellige formater og platforme.

Klik her for at se studieordningen for fiktionsinstruktøruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for fiktionsinstruktøruddannelsen 2017-2021.
Klik her for at se studieordningen for fiktionsinstruktøruddannelsen 2019-2023.