Fiktionsinstruktør

Filmskolens mål er at uddanne fiktionsinstruktører, som er i stand til at skabe specifikke, detaljerede og rige filmiske fortællinger, og som har en personlig stemme. Du får på uddannelsen en indgående erfaring med fagets håndværk og kunstneriske metoder, ikke mindst det nære kreative samarbejde med resten af filmholdet.

Derfor skal du som instruktørelev besidde et stærkt filmisk fortælletalent, formå at engagere din omverden i dine idéer, og kunne lide at arbejde sammen med andre. Du skal endvidere have lyst til at samarbejde med manuskripteleverne om projektudvikling af både dine og manuskriptforfatternes idéer.

Instruktøreleverne deltager i fællesundervisningen i dramaturgi, filmhistorie samt i fælles undervisningsforløb i fiktion.

Derudover prioriteres tre aspekter af instruktørens arbejde særlig højt; at skabe film med stærk visuel kraft, iscenesættelse, og arbejdet med skuespilleren. Herudover undervises du – sammen med manuskriptforfatterne - i manuskriptudvikling. 

Gennem fagundervisning gøres instruktøreleverne endvidere fortrolige med den filmiske begrebsverden, filmens tradition og historie, billedsprog og æstetik, fotografiske og lydmæssige virkemidler, filmiske arbejdsprocesser og teknologier, produktionsmetodik og økonomi. I de praktiske øvelser og produktioner skal instruktøren sætte alle disse ting i spil og således udvikle og udfordre sit personlige filmsprog.

Du kommer i løbet af uddannelsen til at arbejde med både professionelle skuespillere og med elever fra landets scenekunstskoler. Desuden kommer du til at samarbejde med bl.a. Production Design-studerende fra designskolen og filmkomponister fra Konservatorieuddannelserne.

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som instruktør på fiktionsfilm og tv-serier. 

Klik her for at se studieordningen for fiktionsinstruktøruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for fiktionsinstruktøruddannelsen 2017-2021.