Filmfotograf

Filmfotografen har i tæt samarbejde med instruktøren og produktionsdesigneren det overordnede ansvar for filmens visuelle udtryk, og leder det fotografiske hold under hele produktionen.  

Filmskolens mål er at uddanne filmfotografer, der kan skabe en visuel stil, som bidrager til filmenes fortælling og overordnede, kunstneriske vision, og som kan lede hele det fotografiske hold (fotografassistenter, grip og belysningsteknikere samt de involverede i arbejdet med colourgrade og digitale, visuelle effekter).

Derfor skal du som filmfotografelev besidde et fotografisk blik og talent for at skabe visuelle filmiske udtryk, du skal have teknisk flair og interesse og besidde stærke samarbejds- og lederevner, og du skal kunne arbejde kreativt under tidspres. 

Filmfotografuddannelsen retter sig primært mod fiktionsfilm og samarbejdet med fiktionsinstruktøren, men en væsentlig del af undervisningen og de praktiske øvelser og produktioner retter sig også mod dokumentarisme og samarbejdet med dokumentarinstruktørerne. 

Filmfotografeleverne deltager i fællesundervisningen i dramaturgi og filmhistorie. Herudover modtager du fagspecifik undervisning i mise en scène (iscenesættelse), lyssætning på studie og location, arbejdsmetodik og kamerateknologi. I praktiske øvelser får du mulighed for at udforske dit personlige formsprog gennem selvstændige småfilm og egne stillfotos..

En stor del af uddannelsesforløbet består af praktiske øvelser og produktioner. Her indgår du som A-fotograf men også som bl.a. fotografassistent, belyser og grip på de andre elevers produktioner. Skolen har selv faciliteter til at arbejde med colourgrading, digitale, visuelle effekter og optagelser med green screen. Ud over den skemalagte undervisning er der mulighed for at deltage som filmfotograf på animations- og spilproduktioner.

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som filmfotograf på fiktionsfilm i alle formater samt på dokumentarfilm.

Klik her for at se studieordningen for filmfotografuddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for filmfotografuddannelsen 2017-2021.