Filmfotograf

Filmfotografuddannelsen uddanner til at have -  ofte i tæt samarbejde med instruktøren og production designeren - det overordnede ansvar for det visuelle udtryk i en film, en serie eller lignende.

Filmfotografens opgave er, at skabe en visuel stil, som bidrager til filmens fortælling og kunstneriske vision, og at lede hele det fotografiske hold under optagelserne og frem til den færdige film. Filmskolen uddanner filmfotografer til kunstnerisk og organisatorisk at stå for den fotografiske ledelse af et filmprojekt gennem alle dets faser.

Den teknologiske udvikling betyder blandt andet, at der sker en stor udvikling både inden for kamerateknologi, digitale visuelle effekter og de deraf øgede visuelle udtryksmuligheder. Det medfører en tilsvarende udvikling i filmfotografens opgaver og ansvarsområder. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Billede, Lyd og Montage samt Ledelse og Entreprenørskab.

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som filmfotograf på fiktionsfilm, dokumentarfilm og animationsfilm til forskellige formater og platforme.

Klik her for at se studieordningen for filmfotografuddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for filmfotografuddannelsen 2017-2021.
Klik her for at se studieordningen for filmfotografuddannelsen 2019-2023.