Filmklipper

Filmklipperuddannelsen uddanner til at have - ofte i tæt samarbejde med instruktøren - det overordnede ansvar for at klippe/redigere en film, serie og lignende.

Filmklipperens opgave er at bearbejde det optagede materiale ud fra en rytmisk, emotionel og perceptuel indfaldsvinkel samt ved at kunne arbejde analytisk og dramaturgisk med fortællingens tema, stil og overordnede struktur, og herigennem (gen-)skabe en filmfortælling, der optimerer den overordnede kunstneriske vision. Filmskolen uddanner filmklippere, der kan organisere og være kunstnerisk ansvarlig for denne proces, herunder at stå for den kunstneriske ledelse af et klippehold.

Den teknologiske udvikling betyder, at der sker en stor udvikling i filmsprog, formater og i udviklingen af ikke-lineære tilblivelsesprocesser, herunder prævisualisering og digitale visuelle effekter. Dette medfører en tilsvarende udvikling i filmklipperens ansvarsområder og samarbejdskompetencer, ikke mindst i forhold til manuskriptforfatter og filmfotograf/production designer. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Fortælling samt Ledelse og Entreprenørskab.

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som filmklipper på fiktionsfilm, animationsfilm og dokumentarfilm til forskellige formater og platforme.

Klik her for at se studieordningen for filmklipperuddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for filmklipperuddannelsen 2017-2021.
Klik her for at se studieordningen for filmklipperuddannelsen 2019-2023.