Filmklipper

Filmklipperen er i nært samarbejde med filminstruktøren ansvarlig for at klippe/redigere det optagede materiale og herigennem (gen-)skabe en filmfortælling, der optimerer instruktørens filmiske vision.

Filmskolens uddanner filmklippere, der kan arbejde analytisk med fortællingens overordnede struktur, og som evner at udfordre, bearbejde og optimere det optagede materiale ud fra en musikalsk, dramaturgisk og psykologisk indfaldsvinkel. 

Derfor skal du som klippeelev besidde et musikalske og rytmiske evner, et udpræget analytisk talent og en forståelse for dramatisk fortælling og hvordan den opleves af tilskueren. Du skal endvidere have lyst til at forfølge instruktørens mål og besidde stærke samarbejdsevner.

Filmklipperuddannelsens undervisning retter sig både mod fiktionsfilm og dokumentarfilm, og de praktiske øvelser og produktioner retter sig mod begge former og inkluderer samarbejdet med instruktører fra begge disse uddannelser. 

Som klippereleve deltager du i fællesundervisningen i dramaturgi og filmhistorie. Herudover deltager du i fælles undervisning inden for både fiktion og dokumentarisme samt fagspecifik undervisning i filmanalyse, manuskriptanalyse, genreforståelse, klippemetodik samt i lydens og musikkens medfortællende udtryk i samspil med billedet, herunder arbejdet med visuelle effekter VFX. En stor del af uddannelsesforløbet består af praktiske øvelser og produktioner, fx klippeøvelser med materiale fra spillefilm og tv-serier, lyd- og musikøvelser samt øvelser sammen med fotograferne, der undersøgelser af komposition af dialogkryds, samt i øvelsesproduktioner, hvor klipperen indgår i et produktionshold. 

Du vil komme til at arbejde på professionelt redigeringsudstyr (AVID) og skal på produktionerne både arbejde som klipper på eget hold og som bl.a. scripter /instruktørassistent på dine kollegers produktioner.

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som filmklipper på både fiktionsfilm, tv-serier og på dokumentarfilm.

Klik her for at se studieordningen for filmklipperuddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for filmklipperuddannelsen 2017-2021.