Producer

Produceren er overordnet ansvarlig for det økonomiske og organisatoriske i forbindelse med udviklingen, produktionen og distributionen/salget af en film eller en serie.

Produceren er ofte den igangsættende kraft bag et projekt og indgår i et nært samarbejde med instruktør og manuskriptforfatter fra begyndelsen af udviklingsprocessen og følger den færdige film så længe den har et liv i forhold til sit publikum. Filmskolen uddannet producere til at lede et filmprojekt igennem alle disse faser med visionært lederskab, organisatorisk sans og forretningsmæssig tæft.

Derfor skal du som producerelev have ledelsesmæssig og organisatorisk talent og kunne styrke samarbejdet mellem instruktør og manuskriptforfatter. 

Produceren skal kunne forme og inspirere kreative samarbejder, lede de praktiske og økonomiske aspekter af en fiktions-, animations- og dokumentarproduktion, samt kunne begå sig i det evigt foranderlige filmmarked både nationalt og internationalt. 

Som producereleverne deltager du fællesundervisningen i dramaturgi og filmhistorie samt i fælles undervisningsforløb i fiktion. Du undervises desuden i manuskript- og projektudvikling, filmiske arbejdsprocesser og teknologier, produktionsmetodik, finansiering, økonomi, jura, ledelse og entreprenørskab, markedsføring og distribution. 

Ved praktiske øvelser og produktioner har du ansvaret for det økonomiske rådighedsbeløb og for at styre og håndtere den praktiske side af produktionen. Det er desuden producereleven som i samarbejde med de andre kernefunktioner udarbejder produktionsplan og budget, laver aftaler om locations, med skuespillere etc. På disse film skal du både arbejde som producer på din egen film og som bl.a. produktions- og indspilningsleder / lineproducer på dine medstuderendes film.

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som producer af fiktionsfilm i alle formater samt animations- og dokumentarfilm. 
 

Klik her for at se studieordningen for produceruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for produceruddannelsen 2017-2021.