Tonemester

Tonemesteren har i tæt samarbejde med instruktøren det overordnede ansvar for filmens lydside/lyddesign. Lyddesignet bidrager afgørende til det sanselige og emotionelle udtryk i en film og er en central medfortællende faktor.

Filmskolen uddanner tonemestre, der formår at bidrage auditivt til filmprojekternes overordnede, kunstneriske vision gennem hele filmens tilblivelse, og som evner at organisere og lede hele lydefterarbejdet i nært samarbejde med instruktør, klipper og komponist.

Derfor skal du som tonemesterelev besidde intuition, musikalitet, kreativitet og evne for abstrakt tænkning, ligesom du skal have stærke samarbejdsevner, teknisk flair og interesse, og kunne organisere og arbejde kreativt under tidspres.

Som tonemesterelev deltager du i fællesundervisningen i dramaturgi og filmhistorie. Herudover er de fleste fælles og fagspecifikke undervisningsforløb rettet mod arbejdet med fiktionsfilm. Du modtager fagspecifik undervisning med hovedvægt på lyddesign og lyddramaturgi men også i lydteknologi, optage- og efterarbejdsmetodik samt filmmusik.

En stor del af uddannelsesforløbet er forbeholdt praktiske øvelser og produktioner inden for både fiktion, dokumentar og animationsfilm. Her indgår du som tonemester både under optagelserne og i lydefterarbejdet, og du indgår ligeledes bl.a. som assistent for de andre tonemesterelever på deres produktioner. Du arbejder med professionelt lydudstyr og indgår i et nært samarbejde med de andre tonemesterelever samt med elever fra konservatorieuddannelserne. 

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som tonemester/lyddesigner på fiktionsfilm i alle formater, animation- og dokumentarfilm.

Klik her for at se studieordningen for tonemesteruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for tonemesteruddannelsen 2017-2021.