Tonemester

Tonemesteruddannelsen uddanner til at have - ofte i tæt samarbejde med instruktøren og komponisten - det overordnede ansvar for det lydlige udtryk/lyddesign i en film, en serie eller lignende.

Tonemesterens opgave er at skabe et lyddesign, som bidrager til filmens fortælling og kunstneriske vision, og at lede lydholdet under optagelserne og lydefterarbejdet frem til den færdige film. Filmskolen uddanner tonemestre, der kan organisere og være kunstnerisk ansvarlig for filmprojektets lydarbejde igennem alle disse faser.

Den teknologiske udvikling betyder, at der sker en stor udvikling inden for lydteknologien, dens kunstneriske udtryksmuligheder og dens grænseflade til filmmusikken. Det medfører en tilsvarende udvikling i tonemesterens opgaver og ansvarsområder. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Billede, Lyd og Montage samt Ledelse og Entreprenørskab.

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som tonemester/lyddesigner på fiktionsfilm, dokumentarfilm og animationsfilm til forskellige formater og platforme.

Klik her for at se studieordningen for tonemesteruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for tonemesteruddannelsen 2017-2021.
Klik her for at se studieordningen for tonemesteruddannelsen 2019-2023.