Manuskriptforfatter

Manuskriptforfatteruddannelsen uddanner til at være den (med-)skabende, skrivende part i udviklingen af fortælling/manuskript til en film, serie eller lignende. Processen kan foregå i et nært samarbejde med instruktør, producer og medforfattere, og med vekslende roller i forhold til hvem, der finder på idéen og er den kunstnerisk styrende kraft.

Manuskriptforfatterens opgave er at skabe og udvikle fortællinger, som har en personlig signatur og en kunstnerisk vision. Filmskolen uddanner manuskriptforfattere, der kan skabe fortællinger og stå for den kunstneriske ledelse af manuskriptudviklingsprocessen fra idé til udfoldet fortælling.

I takt med medieudviklingen, som hele tiden medfører nye fortælleformer, genrer, formater, samarbejdsformer og meget mere, udvikler manuskriptforfatterens opgaver sig tilsvarende. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Fortælling samt Ledelse og Entreprenørskab.

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som manuskriptforfatter på fiktionsfilm, dokumentarfilm og animationsfilm til forskellige formater og platforme.

Klik her for at se studieordningen for manuskriptforfatteruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for manuskriptforfatteruddannelsen 2017-2021.
Klik her for at se studieordningen for manuskriptforfatteruddannelsen 2019-2023.