Manuskriptforfatter

Manuskriptforfatteren er den skrivende part i udviklingen af historier og manuskripter til film og tv-serier. Dette sker i et nært samarbejde med instruktør og producer og med vekslende roller i forhold til hvem, der finder på idéen og er den kunstnerisk styrende kraft.

Filmskolen uddanner manuskriptforfattere, som har en personlig signatur og en indgående erfaring med fagets håndværk og kunstneriske metoder, ikke mindst det nære kreative samarbejde med instruktør og producer. Derfor skal du som manuskriptforfatter besidde et filmisk skrivetalent. Du skal kunne lide at udvikle idéer i samspil med andre - både dine og andres idéer.

Manuskriptforfatternes uddannelse retter sig altovervejende mod at udvikle fiktionshistorier for både fiktionsfilm, tv-serier og animationsfilm. En mindre del af undervisningen tager sit udgangspunkt i dokumentariske metoder. 

Som manuskriptelev deltager du i fællesundervisningen i dramaturgi og filmhistorie samt i fælles undervisningsforløb i fiktion. Derudover undervises i de grundlæggende forhold for udvikling af karakter, univers, plot, den naturlige historie, scene og sekvens, og filmiske fortælleformer.

Du får også kendskab til de store fortællinger i myterne, litteraturen og det klassiske drama. Og gennem filmanalyser og praktiske øvelser bliver du fortrolig med, hvordan en film ”skrives” tre gange i tilblivelsesprocessen: i manuskriptet, på optagelserne og i klipningen. 

Gennem fagundervisning og skriveøvelser gøres du fortrolig med manuskriptudviklingens forskellige faser, kunsten at rewrite, forskellige teksttyper, udvikling af historieuniverser (storyworlds) til brug for cross media, manuskriptresearch, filmproduktionens forskellige faser, fotografiske og lydmæssige virkemidler, og du lærer at skrive til en given økonomi og produktionsform.

I praktiske øvelser samarbejder manuskriptforfatteren og instruktøren med skuespillere i forbindelse med readings og improvisationer som inspiration for udvikling af karakter- og plot. Og manuskriptforfatterne indgår på øvelsesproduktionerne både som manuskriptforfattere og manuskriptkonsulenter, og i forskellige assistentfunktioner på optagelser og i efterarbejdet. 

Du kommer i løbet af uddannelsen til at arbejde med både professionelle skuespillere og med elever fra landets scenekunstskoler. Endvidere kommer du til at samarbejde med bl.a. Production Design-studerende fra designskolen.

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som manuskriptforfatter på fiktionsfilm, tv-serier, animationsfilm, computerspil og cross media universer. 

Klik her for at se studieordningen for manuskriptforfatteruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for manuskriptforfatteruddannelsen 2017-2021.