UDVALG OG REFERATER
 

SKOLERÅDET
Skolerådet drøfter og afgiver udtalelse til rektor om bl.a. studieordning, undervisningsplan, skolens budget og forslag til retsregler, som har betydning for skolen.
Skolerådet kan i øvrigt drøfte alle sager, som har væsentlig betydning for skolens organisation og virksomhed.

Skolerådet er sammensat af Rektor, som er formand, tre medlemmer som repræsentanter for underviserne, to medlemmer som repræsentanter for de studerende, et medlem som repræsentant for det tekniske personale og et medlem som repræsentant for det administrative personale.

Skolerådet holder mindst fire årlige møder. Skolens administrationschef Morten Hatorp er sekretær for rådet.

Referater fra møder i skolerådet

- Referat af møde den 9. august 2019

- Referat af møde den 16. maj 2019

- Referat af mødet den 28. marts 2019

- Referat af mødet den 20. februar 2019

- Referat af mødet den 6. december 2018

- Referat fra mødet d. 24. oktober 2018

- yderligere bilag til skolerådsmødet d. 24. oktober 2018
- Referat fra mødet d. 6. september 2018

- Referat fra mødet d. 5. april 2018 
- Referat fra mødet d. 21. februar 2018
- Referat fra mødet d. 20. december 2017
- Referat af mødet d. 15. november 2017
- Referat af mødet (ekstraordinært) d. 7. november 2017
- Referat af mødet d. 26. juni 2017
- Referat af mødet d. 17. maj 2017
- Referat af mødet d. 24. april 2017


AFTAGERPANELET
Aftagerpanelet er en gruppe af erfarne folk fra den danske medieverden, der fungerer som rådgivere for Filmskolen. Aftagerpanelet vil i tæt dialog med ledelsen være med til at styrke Filmskolens uddannelser. Pia Milwertz Jensen er kontaktperson for aftagerpanelet.

Aftagerpanelet består af:

Louise Vesth, producer (formand)
Christina Rosendahl, instruktør
Claus Toksvig Kjær, producer
Katrine Vogelsang, fiktionschef
Mette Heide, producer
Nicole N. Horanyi, instruktør
Matias Søndergaard, direktør
Vinca Wiedemann, rektor
Kim Leona, prorektor

Referater fra møder i aftagerpanelet
- Referat fra mødet d. 11. juni 2018
- Referat fra mødet d. 2. maj 2018
- Referat fra mødet d. 14. december 2017
- Referat af mødet d. 6. oktober 2017
- Referat af mødet d. 16. marts 2017
- Referat af mødet d. 6. december 2016
- Referat af mødet d. 12. oktober 2016
- Referat af mødet d. 20. juni 2016
- Referat fra mødet d. 9. februar 2016


ELEVRÅDET
Elevrådets formål er at repræsentere elever på Den Danske Filmskole og varetage disses interesser over for skolens administration og lærerstab, i skolens udvalg og over for andre relevante parter.

Elevrådet er uafhængigt af partipolitiske interesser og organisationer. Elevrådet vil gøre sit ypperste for at holde alle elever på skolen informerede om og engagerede i dets arbejde.
Elevrådet kan bl.a. afgive udtalelser til rektor, på fællesmøder, til lærerstab, administration, Kulturministeriet og aftagerpanelet, herunder i generelle sager om elevernes forhold, hvis en beslutning er blevet vedtaget af rådet. Elevrådet er bindeled mellem eleverne og skolens ledelse/administration, og anser Kulturministeriet og aftagerpanelet for skolens bestyrelse.
Elevrådet mødes to gange om måneden, typisk i frokostpausen. 

Elevrådet består som udgangspunkt af én elevrådsrepræsentant fra hver klasse pr. årgang - men møderne er åbne for alle elever.

Elevråd består pr. juni 2018 af: 

Foto 1519 - David Bauer
Foto 1721 - Philip Peng Rosenthal
Lyd 1519 - Andreas Sandborg
Lyd 1721 - Mathias Schmidt
Klip 1519 - Nikoline Løgstrup
Klip 1721 - Martin Anthon Sørensen
Doku 1519 - Camilla Arlien-Søborg
Doku 1719 - Søren Vestergård Brydesen
Fiktion 1519 - Katrine Brocks
Fiktion 2721 - Tone Otille Frederiksen
Manus 1519 - Christian Bengtson
Manus 1721 - Clara Mendes
Prod. 1519 - Pernille Tornøe
Prod. 1721 - Anne Falkesgaard Hansen
Ani 1620 - Mathias Rodrigues Bjerre
Ani 1822 - Alexander Tange