Bestyrelsen

Den Danske Filmskole har i 2023 fået en bestyrelse, der sammen med skolens øvrige ledelse skal sikre Filmskolens fortsatte drift og strategiske udvikling. Bestyrelsen består af syv medlemmer, heraf fire eksterne, der er udpeget af kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

Filmskolens bestyrelse er udpeget for en 4-årig periode frem til 31. august 2027 og udgøres af:

  • Louise Vesth, producer / Zentropa (bestyrelsesleder)
  • Lone Scherfig, filminstruktør
  • Daniel Svarts, adm. direktør / BBC Studios Nordic Productions
  • Simon Møberg Torp, dekan for Det Humanistiske Fakultet og direktionsmedlem på SDU
  • Jonas Frederiksen, medarbejderrepræsentant for lærergruppen
  • Julie Tarding, medarbejderrepræsentant for det administrative personale
  • Anna Wistreich, elevrepræsentant

Referater

Referat af bestyrelsesmøde d. 16/11-2023
Referat af bestyrelsesmøde d. 23/01-2024