Whistleblowerordning

Den Danske Filmskoles Whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen for Den Danske Filmskole. Du kan bruge whistleblowerordningen, hvis du har fået kendskab til ulovlige eller alvorlige forhold, der vedrører Filmskolen.

Hvem er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat på Filmskolen, herunder også ulønnede praktikanter og studerende eller hvis du er samarbejdspartner inkl. underleverandører eller ansat hos en samarbejdspartner, som Filmskolen samarbejder med.

Ønsker du at foretage en indberetning, finder du vores Whistleblowerportal HER.

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Om anonymitet og fortrolighed

Den Danske Filmskoles whistleblowerordning giver mulighed for, at man anonymt kan indsende oplysninger om alvorlige forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via portalen kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden, som ligeledes er anonym.

Filmskolens whistleblowerenhed er forankret i administrationens HR-afdeling, og kun de betroede sagsbehandlere kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Statens It-netværk, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Statens It’s netværk. Dette kan undgås ved at taste webadressen https://fm-sit.sit-wb.dk/ i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Statens It-netværk.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Filmskolen, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår som en ekstern og uafhængig whistleblowerkanal.

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i Filmskolens whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille opfølgende spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale Whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på evt. spørgsmål fra os.

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for at tilgå din indberetning. Det er derfor vigtigt, at du gemmer koden.

Mister du koden, kan whistleblowerenheden ikke kontakte dig, og du vil derfor ikke kunne få tilbagemeldinger i sagen.

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.