Om Den Danske Filmskole

Filmskolen er et historisk vigtigt omdrejningspunkt for udviklingen af dansk film, både kreativt og i forhold til professionalisering af branchen.

Den Danske Filmskole blev grundlagt i 1966 og er Danmarks eneste statslige videregående uddannelse indenfor film- og tv-produktion. Vi tilbyder otte uddannelser for de mest dedikerede filmtalenter fra vækstlaget. Udbyder kurser, masterclasses og andre brancheevents via vores efteruddannelse for professionelle, som allerede arbejder i film-, tv- og spilbranchen. Og vi bedriver kunstnerisk forskning som skaber ny viden og bidrager til udviklingen af nye metoder og pædagogiske praksisser, som er et vigtigt fundament for videreudviklingen af vores uddannelser.

Filmskolen er også centrum for offentlige kulturarrangementer. I løbet af året inviterer vi indenfor til filmvisninger, kunstnermøder og debatarrangementer, der sætter kunstneriske, filmpolitiske og samfundsmæssige dagsordener i spil.

Siden 1998 har Filmskolen ligget på Holmen i København tæt ved vandet, side om side med de andre kunstneriske uddannelsesinstitutioner, der tæller Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Rytmisk Musikkonservatorium og Den Danske Scenekunstskole.

2022_0045_20.jpg
Kontrolrum på Filmskolen, 2022
SolbjørgHøjfeldt, Vera.jpeg
Fra afgangsfilmen 'Vera', 1984

Filmskolens værdigrundlag

Samarbejde og samfundsengagement er en central del af skolens kultur. På Filmskolen tror vi på, at det at skabe film er at være nysgerrig, videbegærlig og at interessere sig for sine omgivelser og omverden. Film er åbenhed mod livet – også de dele af livet, man ikke selv lever. Og vi tror på, at film er skabt kollektivt i respektfulde og kunstneriske samarbejder.

På Filmskolen forløser vi den enkeltes potentiale og stimulere kunstnerisk skabertrang, så originale og autentiske fortællinger finder vej fra tanke til skærm eller lærred. Det er vores fornemmeste opgave at uddanne dimittender, der bliver visionære ledere med kulturelt og demokratisk udsyn og med forståelse for kunstens betydning i et bredere samfundsperspektiv.

Fremtidens Filmskole er en skole, der åbner sig mod verden. Tænker vildt. Lader toppræstationen være et hædersmærke – og insisterer på, at ambition ikke er en snæver doktrin. Filmskolen skal være et internationalt, kulturelt og didaktisk knudepunkt, der giver filmiske produktioner den fremtid og den form, vi endnu ikke kender.

JørgenLeth_Dokumentar.gif
Dokumentation af Den Danske Filmskole, Pernille Fischer Christensen, 1997

Livet på Filmskolen

Vi tilbyder et åbent og uformelt studiemiljø med et stort socialt fællesskab og en professionel undervisning med stort fokus på de praktiske øvelser, som du laver gennem din uddannelse. På Filmskolen er den kunstneriske praksis og det kunstneriske samarbejde altid i centrum.

Vores praksisbaserede tilgang og gode rammer med studiefaciliteter og teknisk udstyr af høj kvalitet giver de studerende rig mulighed for at lave film, både i undervisningen og udenfor.

Vores uddannelser forudsætter et stort engagement fra de studerende. Derfor kan man ikke regne med at have tid til arbejde ved siden af studierne.

Der er mødepligt til al undervisning, som også kan ligge om aftenen og i weekenderne.

Filmskolen optager nye studerende hvert andet år på alle otte uddannelser. Bliver du optaget, skal du medbringe en bærbar computer efter specifikationer fra Filmskolen. Som studerende på skolen skal du desuden være opmærksom på, at der er udgifter forbundet med uddannelsen til f.eks. materialer mv. Der påregnes ca. 2000 kr. i snit pr. semester.

ÖmerSami3-min.jpeg
ÖmerSami48.jpeg
ÖmerSami28.jpeg