Internationale samarbejder

Filmskolen har et globalt perspektiv med internationale samarbejdsprojekter og viden og gæster udefra, ligesom medarbejdere og studerende har muligheden for at rejse ud som en del af konkrete projekter og på egen hånd i forbindelse med studieophold og praktik.

Erasmus+

Den Danske Filmskole er fra 2023 en del af det europæiske Erasmus+ program-samarbejde.
Fra efterårssemesteret 2024 forventer vi at udbyde korte udvekslingsophold. Vores kursuskatalog samt vejledning i, hvordan man ansøger, vil være tilgængelig i løbet af foråret 2024.

Officielt Charter

Erasmus Policy Statement

NORD – New Nordic Voices

NORD – New Nordic Voices er et ambitiøst samarbejdsprojekt mellem filmskolerne i Danmark, Sverige og Norge, støttet af A.P Møller Fonden. Projektet er initieret af Den Danske Filmskole og har til formål at fremme nye, stærke nordiske fortællere og består således af møder mellem studerende fra de tre skolers manuskript-, producer- og instruktørlinje. Hvert møde består af undervisnings- og udviklingsworkshops samt et gennemgående seminar under overskriften ’Nordisk Tænketank,’ hvor en bred vifte af inviterede oplægsholdere fra forskellige fagfelter som litteratur, kunst, film, forskning og politik hver gang bidrager til at skærpe diskussionen og forståelsen af den nordiske kultur og samtid.

Læs mere om NORD.

Merging Methods – Nordplus

Netværket er et samarbejde mellem Den Danske Filmskole, Den Norske Filmskolen og den finske filmskole Aalto University/ELO med det formål at udvikle samarbejdet mellem tonemester- og klippeuddannelserne på de videregående kunstuddannelser i Norden med fokus på nye og innovative metoder på tvær af filmklippere og tonemestre. Netværket faciliterer udveksling mellem studerende og undervisere og udforsker nye metoder på vej mod et nyt fælles sprog inden for billed- og lydredigering på tværs af lande og traditioner.

Merging Methods er støttet af Nordplus.

Læs mere om Merging Methods.

Nordfilm

Nordfilm er et samarbejde mellem filmskoler i Norden og Baltikum. Netværket arbejder på at udvikle innovative læringsmetoder og skabe samarbejder og vidensudveksling på tværs. Projektet har et underliggende og gennemgående fokus på bæredygtighed.

Nordfilm er støttet af Nordplus.

CILECT

Den Danske Filmskole er medlem af den globale samarbejdsorganisation for filmskoler, CILECT (Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévision). CILECT blev oprindeligt grundlagt i 1954 i Cannes af Marcel L’Herbier (leder af den franske filmskole IDHEC, det nuværende La Femis) og Rémy Tessonneau (IDHEC General Director) som samlede verdens første videregående filmuddannelser med repræsentanter fra Frankrig, Italien, Polen, Spanien, UK, USA og USSR. I dag samler organisationen over 180 institutioner fra 60 lande. Samarbejdet består af globale og regionale møder og konferencer og dialog om udvikling og tiltag inden for videregående filmuddannelse.

Filmskolen er også medlem af GEECT – Groupement Européen des Ecoles de Cinéma et de Télévision – den europæiske underafdeling af CILECT.

Læs mere om CILECT.

Læs mere om GEECT.

NORDICIL

Filmskolen er medlem af den nordiske afdeling af CILECT med medlemmer fra Island, Sverige, Norge og Finland.

Eureka Series

Siden 2022 er Den Danske Filmskole partner i TV-serie efteruddannelsen Eureka Series under det franske Séries Mania Institute. Efteruddannelsen optager 12 “emerging” serie-manuskriptforfattere to gange årligt, og er støttet af Creative Europe MEDIA-programmet. Øvrige partnere tæller: La Femis (Frankrig), ECAM (Spanien), Lodz Film School (Polen), ifs Internationale Film Schule Køln (Tyskland) og Centro Sperimentale di Cinematografia (Italien).

EWC (European Writers Club)

Den Danske Filmskole er partner og vært for det europæiske pilotprojekt European Writers Club, som er støttet af Europa Kommissionen. Vision Danmark koordinerer projektet og har en lang række partnere bl.a. Det Danske Filminstitut, Screen Ireland, AGADIC/Spain, Estonian Film Institute, Nordic Writers Association, TV2 Danmark og Nordisk Film- og TV Fond. Desuden er en lang række europæiske TV-stationer involveret. EWC samler europæiske professionelle serieforfattere, serieskabere, producere og TV-stationer i et netværk, der skal stimulere det kreative samarbejde omkring europæiske serieproduktioner med henblik på at nå et bredt publikum.