Mini MBA – Mastering AI for Film Professionals

Den Danske Filmskoles Efteruddannelse præsenterer et helt nyt Mini MBA-program, der er skræddersyet til filmfolk, som ønsker at mestre integrationen af kunstig intelligens (AI) i den audiovisuelle industri. Kurset ledes af brancheekspert Sten-Kristian Saluveer og har til formål at udstyre deltagerne med de færdigheder og den viden, der er nødvendig for at navigere og innovere i et teknologisk landskab i hastig udvikling. Gennem omfattende moduler vil deltagerne udforske AI's indvirkning på kreativ historiefortælling, produktionsprocesser og etiske rammer og i sidste ende forbedre deres evne til at udnytte AI som et kreativt og produktivt værktøj i filmskabelse.

Den audiovisuelle industri står på tærsklen til en betydelig transformation drevet af kunstig intelligens (AI). I takt med at AI fortsætter med at omforme forskellige sektorer, bliver det afgørende for filmfolk at forstå og bruge denne teknologi. MiniMBA i Mastering AI for Film Professionals giver en unik mulighed for at dykke ned i den mangesidede rolle, som AI spiller i filmindustrien, fra kreativ idé til distribution.

Deltagerne vil udforske, hvordan AI kan forbedre historiefortællingen, strømline produktionsprocesserne og håndtere etiske overvejelser. Kurset giver praktisk erfaring med AI-værktøjer og fremmer en kritisk forståelse af deres potentiale og begrænsninger. Ved afslutningen af programmet vil deltagerne have udviklet og præsenteret et projekt, der demonstrerer deres evne til at anvende AI-løsninger på virkelige udfordringer inden for filmproduktion.

Dette program er designet til at imødekomme det presserende behov for avanceret viden og færdigheder inden for AI i den nordiske filmindustri. Med fokus på virtuel produktion, etiske rammer og innovative produktionsmetoder vil deltagerne være velforberedte til at gå forrest med at integrere AI i deres kreative processer.

En Mini MBA er en kortere og mere koncentreret udgave af en traditionel MBA (Master of Business Administration). Kurset er designet til at give deltagerne en grundlæggende forståelse af forretnings- og ledelseskoncepter uden den tid og de omkostninger, der normalt er forbundet med en fuld MBA. 'Mini MBA - Mastering AI for Film Professionals' vil strække sig over fire kompakte moduler i løbet af efteråret 2024 og foråret 2025. Mere information om programmets struktur og underviser følger nedenfor.

Bemærk:

Mini MBA-forløbet vil blive afholdt på engelsk. Det fulde program samt underviserliste vil følge i løbet af sommeren.

Modul 1: The Big Picture: Understanding AI and its Impact on the Film and Entertainment Sector.

Datoer: 15.-17. november 2024
Format: Fysisk

Dag 1
 • Introduktion og kursusorientering.
 • Det store billede: Hvorfor den europæiske og globale filmindustri står overfor en polykrise, og hvad har AI med det at gøre?
Dag 2
 • Forstå det grundlæggende: Principperne for generativ AI.
 • Uafhængigt brancheskøn.
Dag 3
 • Forretningsmæssige implikationer og brugssager af AI fra muligheder til trafiklys.
 • Fremtidsudsigter: Hvordan AI former fremtiden for underholdningssektoren: det globale perspektiv (TBC).

Modul 2: Ethics and Legal Implications of AI in the Entertainment Sector

Datoer: 24.-26. januar 2025.
Format: Online.

Dag 1
 • Fra generativ til syntetisk media: Ordforråd og etiske anvendelser af AI i film- og tv-produktioner.
 • Deepfakes, dis- og misinformation: forskellige perspektiver (videocertificering).
Dag 2

En 360-graders visning af juridiske overvejelser ved brug af AI i filmproduktioner: fra EU vs. USA-model, ophavsret, identitetsrettigheder og mere

Dag 3
 • Kickoff for afsluttende kursusarbejde: Hvordan man designer og planlægger sit projekt ved hjælp af AI og agile værktøjer?
 • Individuelle sessioner og Q&A med mentorerne.

Modul 3: Mastering the Basics of AI Tools: Text, Image, Sound

Datoer: 4.-6. april 2025.
Format: Online.

Dag 1
 • Kunsten og grundlæggende ved promptning.
 • Skriveperspektivet: AI-værktøjer til brainstorming, kreativ skrivning og planlægning.
Dag 2

Det visuelle perspektiv: AI-værktøjer til billeder, video, animation og visuelle effekter.

Dag 3
 • Lyd- og musikperspektivet: AI-værktøjer til voiceover, lydeffekter og musik.
 • Arbejde på individuelt projekt.

Modul 4: Implementing AI: Personal, Project, and Business Dimension

Datoer: 30. maj - 1. juni 2025.
Format: Fysisk.

Dag 1
 • Hvordan AI driver bæredygtig forretningsdesign.
 • Brugssager af AI for et uafhængigt filmselskab.
Dag 2

Præsentationer og diskussion af afsluttende projekter.

Dag 3

Afsluttende gruppesession, afslutningsceremoni.

Hvad lærer du?

Gennem de fire omfattende moduler vil deltagerne:

 • Forstå indvirkningen af generativ AI på forskellige aspekter af filmindustrien.
 • Navigere i etiske overvejelser og lovgivningsmæssige rammer i forbindelse med AI i film.
 • Få praktisk, hands-on erfaring med AI-værktøjer til indholdsudvikling, produktion og markedsføring.
 • Kritisk evaluere casestudier fra den virkelige verden og anvendelser af AI i filmindustrien.
 • Udvikle og præsentere et projekt, der bruger AI-løsninger til at løse udfordringer i den virkelige verden inden for filmproduktion.
Hvem er forløbet for?

Dette kursus er ideelt for filmfolk, herunder instruktører, producenter, manuskriptforfattere, postproduktionsspecialister og andre filmfolk i ledende stillinger, som ønsker at forbedre deres forståelse og anvendelse af AI i deres arbejde. Det er især velegnet til dem, der ønsker at være på forkant med den teknologiske udvikling og indarbejde innovative AI-drevne løsninger i deres kreative og produktionsmæssige processer.

Ansøgningsproces

Ansøgninger og CV skal sendes via e-mail til efteruddannelsen@filmskolen.dk. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af ansøgerens nuværende rolle i branchen, karrieremål og hvordan kurset forventes at hjælpe med at nå disse mål. Ansøgningsfristen er 17. september 2024, og udvælgelsen sker på baggrund af erfaring og motivation.

Støttet af

For yderligere spørgsmål, kontakt

Ene Rasmussen.jpeg
Ene Katrine RasmussenBranche- og efteruddannelseschef20 47 02 90ekr@filmskolen.dk

Underviser