Rosendahl-metoden

Uanset om du er en erfaren filmskaber eller lige er startet din karriere, så gør 'Rosendahl-metoden' dig modig og lydhør og giver dig nøglen til, hvordan du fremmer kreativitet ved at skabe sammen med andre.

Det er en kunstnerisk metode, der inddrager filmholdet tidligt i den kreative proces, og som resulterer i radikale filmiske idéer, mere begejstring og bedre relationer på filmholdet. Tag med på dette intensive to dages kursus, hvor du vil lære at anvende metoden i praksis, dykke ned i kreativitetsteori og facilitere kreative samskabelsesprocesser. Kurset ledes af filminstruktør Christina Rosendahl og ekspert i kreativitet og samskabelse Lars Geer Hammershøj, som sammen vil guide dig gennem både teori og praksis og give dig de nødvendige værktøjer og forståelse til at implementere Rosendahl-metoden i dit arbejde med andre.

På kurset vil vi afprøve Rosendahl-metoden i praksis og du vil efterfølgende være i stand til at udføre den selv. Kurset afholdes af filminstruktør Christina Rosendahl og forsker Lars Geer Hammershøj (DPU), som er ekspert i kreativitet, leg og samskabelse. Hammershøj og Rosendahl er i gang med at videreudvikle metoden, så den skaber endnu mere begejstring og kunstnerisk vovemod. Kurset vil ud over praksisdelen, dykke ned i kreativitetsteori og se på intuitionens rolle i den kreative proces: Hvad får intuitionen til at blomstre, og hvad svækker den.

Rosendahl-metoden er et stramt styret ritual, der involverer alle filmens kunstneriske a-funktioner. Metoden er optaget af nye måder at samarbejde på og af at skabe bedre relationer på tværs af filmholdet. Når instruktøren bakker lidt ud, så bliver der mere plads til de andre kunstneriske kræfter på en film.

Rosendahl-metoden gør brug af hele filmholdets evne til fælles idégenerering i filmens udvikling, og fordi den etablerer et moment af samskabelse i en ellers hierarkisk proces, som filmskabelse oftest er. Metoden skaber en følelse af ’vi laver en film’, fremfor ’vi laver instruktørens film’. Det er bemærkelsesværdigt fordi filmskabelse har instruktøren, som det kunstneriske omdrejningspunkt med final cut. Metoden er senest blevet anvendt på Christinas seneste film ”Fuld af kærlighed” (2024).

Rosendahl-metoden er inspireret af John Cleeses tale ’On Creativity’ (1991), som han beskriver som vekslen mellem ’open’ og ’closed mode’. I det åbne rum genererer man ideer, i det lukkede editerer man dem. Rosendahl-metoden er en iscenesættelse af et åbent rum.

Hvad lærer du?

På kurset får du praktiske metoder til at generere samskabelse, der:

  • Fremmer kreativitet i filmproduktion.
  • Skaber en fælles vision for filmen.
  • Giver bedre relationer med og på filmholdet.

Hvem er kurset for?

Fra nye til mere erfarne filmskabere, der er interesserede i at lære mere om Rosendahl-metoden og gerne vil anvende metoden til egne projekter.

For yderligere spørgsmål, kontakt

Ene Rasmussen.jpeg
Ene Katrine RasmussenBranche- og efteruddannelseschef20 47 02 90ekr@filmskolen.dk

Mød