Lærere til ny Production Design-uddannelse

Den Danske Filmskole søger engagerede og fagligt stærke lærere til at opbygge og varetage fagansvaret for Filmskolens nyoprettede Production Design-uddannelse.

Den Danske Filmskole er blandt verdens førende uddannelsesinstitutioner inden for film-, tv- og computerspilsområdet. Vi uddanner dimittender, der kan skabe filmiske fortællinger med en kunstnerisk dimension og et personligt udtryk.

Den Danske Filmskole har igangsat en ambitiøs udviklingsproces, hvor vi i de kommende år vil sætte fokus på at åbne skolen, styrke uddannelserne og skabe stærke og brede faglige miljøer.

Den Danske Filmskole søger fagligt stærke og visionære lærere til at indgå i et lærerteam, der sammen skal udvikle og opbygge en ny Production Design-uddannelse. Det er en vigtig ambition for skolen, at lærerne skal kunne bevare en professionel tilknytning til film- og spilbranchen sideløbende med deres læreransættelse. Derfor er det ikke fuldtidsstillinger. Lærerteamet deler en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen. Teamet sammensættes af Den Danske Filmskole. For at sikre kontinuitet i forhold til de studerende og skolen, vil teamet blive sammensat således at én i teamet udfylder minimum 50 pct. af stillingen.

Stillingen

Som lærer på Production Design-uddannelsen er du sammen med et team ansvarlig for uddannelsens kunstneriske faglighed og kvalitet. Det indebærer bl.a.:

 • Tilrettelæggelse og varetagelse af undervisningen
 • Opbygning og udvikling af uddannelsen og pensum
 • Faglig vejledning af studerende
 • Udvikling af uddannelsens vidensgrundlag, herunder kunstnerisk og teknologisk udviklingsvirksomhed
 • Optag af studerende på uddannelsen
 • Kontakt til gæstelærere samt film- og mediebranchen

Lærerteamet kommer til at have et tæt samarbejde med skolens øvrige lærere, uddannelseskoordinatorer, studieadministration samt produktionskontor og –teknik.

I vil referere til skolens rektor.

Kvalifikationer

Det er et krav, at du har praktisk og kunstnerisk erfaring med Production Design. Teamet vil blive sammensat, så det i sin helhed har en faglig og/eller uddannelsesmæssig bredde inden for fagområdet.

Vi lægger desuden vægt på følgende:

 • Erfaring med undervisning og pædagogisk forståelse
 • Evne til at formidle refleksioner over kunstneriske processer
 • Indgående kenskab til både den danske og den internationale branche
 • Et stort netværk i branchen
 • Proaktiv og nytænkende og kan formulere en vision for fagområdet
 • God til at kommunikere og samarbejde
 • Struktureret og god til at planlægge

Filmskolen betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Arbejdspladsen

Filmskolen er en åben og uformel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på at have en god og imødekommende kollegial omgangstone i et miljø, hvor kreativitet og kunstnerisk faglighed vægtes højt. Filmskolen er beliggende i et hyggeligt studiemiljø på Holmen i København og vores nærmeste naboer er Arkitektskolen, Scenekunstskolen og Rytmisk Musikkonservatorium.

Løn og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat i en tidsbegrænset ansættelsesperiode på 4 år. Stillingen kan efter 4 år genansøges. Teamet vil komme til at bestå af to eller flere personer, der deler ansvar og 37 timer. Teamet sammensættes såledesat én lærer varetager minimum 50 pct. af stillingen.

Stillingen følger løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftalen mellem Kulturministeriet, CO10-centralorganisationen af 2010 og Film- og TV-arbejderforeningen.

Stillingen ønskes besat 1. januar 2024.

Ansøgning

Ansøgning og CV skal sendes digitalt. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på 'Søg stillingen' nederst på siden.

Ansøgningen sendes individuelt med angivelse af antal timer, der ønskes i lærerteamet.

I ansøgningen bedes du beskrive dine overvejelser omkring en vision for fagområdet

Ansøgningsfristen er torsdag den 30. november 2023.

Yderligere information

Production Design-uddannelsen optager allerede studerende i foråret med start august 2024. Uddannelsen og derfor også stillingen er med forbehold for, at den vedtages som en del af Finansloven 2024.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Tine Fischer på tlf. 31 31 10 37 / tfi@filmskolen.dk eller uddannelses- og forskningschef Jakob Høgel 24 75 43 49 / jkh@filmskolen.dk.

Søg stillingen.