Lærerteam til fiktionsinstruktøruddannelsen

Den Danske Filmskole søger et engageret og faglig stærkt lærerteam til at varetage fagansvaret for fiktionsinstruktøruddannelsen

Den Danske Filmskole er blandt verdens førende uddannelsesinstitutioner inden for film-, tv- og computerspilsområdet. Vi uddanner dimittender, der kan skabe filmiske fortællinger med en kunstnerisk dimension og et personligt udtryk.

Den Danske Filmskole har igangsat en ambitiøs udviklingsproces, hvor vi i de kommende år vil sætte fokus på at åbne skolen, styrke uddannelserne og skabe stærke og brede faglige miljøer.

Den Danske Filmskole søger et team af fagligt stærke og visionære lærere, som vil medvirke til at udvikle og styrke fiktionsinstruktøruddannelsen. Det er en vigtig ambition for skolen, at lærerne skal kunne bevare en professionel tilknytning til film- og spilbranchen sideløbende med deres læreransættelse. Derfor skal stillingen søges som en del af et team, hvor man er flere lærere, der deler ansvaret og timerne. For at sikre kontinuitet i forhold til de studerende og skolen, skal minimum en i teamet udfylde 50 pct. af stillingen.

Stillingen

Som lærer på fiktionsinstruktøruddannelsen er du sammen med et team ansvarlig for uddannelsens kunstneriske faglighed og kvalitet. Det indebærer bl.a.:

 • Tilrettelæggelse og varetagelse af undervisningen
 • Udvikling af undervisningsplaner og pensum
 • Faglig vejledning af studerende
 • Udvikling af uddannelsens videngrundlag, herunder kunstnerisk udviklingsvirksomhed
 • Optag af studerende på uddannelsen
 • Kontakt til gæstelærere samt film- og mediebranchen

Lærerteamet kommer til at have et tæt samarbejde med skolens øvrige lærere, uddannelseskoordinatorer, studieadministration samt produktionskontor og –teknik.

I vil referere til skolens rektor.

Kvalifikationer

Det er et krav, at I som team har en faglig og/eller uddannelsesmæssig bredde inden for fiktionsfilm samt praktisk og kunstnerisk erfaring med instruktion af spillefilm og seriel fiktion.

Vi lægger desuden vægt på følgende:

 • Erfaring med undervisning og pædagogisk forståelse
 • Evne til at formidle refleksioner over kunstneriske processer
 • Indgående kendskab til både den danske og den internationale filmbranche
 • Et stort netværk i branchen
 • Proaktiv og nytænkende og kan formulere en vision for fagområdet
 • God til at kommunikere og samarbejde
 • Struktureret og god til at planlægge

Filmskolen betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Arbejdspladsen

Filmskolen er en åben og uformel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på at have en god og imødekommende kollegial omgangstone i et miljø, hvor kreativitet og kunstnerisk faglighed vægtes højt. Filmskolen er beliggende i et hyggeligt studiemiljø på Holmen i København og vores nærmeste naboer er Arkitektskolen, Scenekunstskolen og Rytmisk musikkonservatorium.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer ugentligt) i en tidbegrænset ansættelsesperiode på 4 år. Stillingen skal deles af to eller flere personer, der deler ansvar og timer. Der skal være en i teamet, der varetager minimum 50 pct. af ansættelsen. Stillingen kan efter 4 år genansøges.

Stillingen følger løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftalen mellem Kulturministeriet, CO10-centralorganisationen af 2010 og Film- og TV-arbejderforeningen.

Stillingen ønskes besat 1. august 2023.

Der vil være mulighed for ansættelsesperioder af kortere varighed efter aftale i maj og juni med henblik på overlevering af arbejdsopgaver og forberedelse af opstarten.

Ansøgning

Ansøgning og CV skal sendes digitalt. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker 'Søg stillingen' nederst på siden.

Ansøgningen sendes individuelt med angivelse af, hvem du ønsker at være i team med (alternativt at du ikke har et team på forhånd).

I ansøgningen bedes du/teamet beskrive dine/jeres overvejelser omkring en vision for fagområdet, samt hvordan I vil dele stillingen mellem jer.

Ansøgningsfristen er mandag den 17. april 2023.

Yderligere information

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Tine Fischer på tlf. 31 31 10 37 / tfi@filmskolen.dk eller uddannelses- og forskningschef Jakob Høgel 24 75 43 49 / jkh@filmskolen.dk.

Søg stillingen.