Merging Methods

Merging Methods er et netværk på tværs af tonemester- og filmklipperuddannelserne på Den Danske Filmskole, Den Norske Filmskolen og den finske filmskole Aalto University/ELO. Formålet er at udvikle samarbejdet på tværs af både professioner og uddannelser med fokus på nye måder at arbejde på.

Netværket faciliterer møder for undervisere og studerende på tværs af skolerne og konkrete fælles kursusforløb, hvor studerende fra de tre skoler mødes til fælles undervisning og workshops med skolernes faglærere og eksterne eksperter fra filmbranchen og afprøver og diskuterer nye måder at arbejde på på tværs af lyd og klip.
Visionen med netværket er at opbygge en systematisk tilgang til deling af erfaringer og en fælles udvikling af innovative metoder på tværs. Projektet er derfor et samarbejde på flere niveauer: Mellem lande, skoler og to nøgleområder inden for filmproduktion.

Merging Methods er etableret i 2023 og er støttet af NORDPLUS.