30. maj 2022

Diplomuddannelse skal løfte ledelseskompetencerne i film- og scenekunstbranchen

Website newsheader 1920x1080-1.png

Den Danske Scenekunstskole og Den Danske Filmskole indgår samarbejde om en diplomuddannelse i film- og scenekunstnerisk ledelse, der skal understøtte stort behov for styrkede ledelseskompetencer i begge brancher. Uddannelsen starter op til oktober.

Den Danske Scenekunstskole og Den Danske Filmskole vil fremover ikke kun være naboer på Holmen i København. De to kunstskoler indgår nu også samarbejde om en kompetencegivende diplomuddannelse i film- og scenekunstnerisk ledelse. Uddannelsen skal bl.a. adressere det markante boom i efterspørgslen af kvalificeret arbejdskraft, som både film-, tv- og scenekunstbranchen oplever i disse år, og som har sat arbejdsforhold og -miljø under pres.

At der er behov for at udvikle lederkompetencerne og sikre mere (og bedre) ledelse i kreative projekter og produktioner, var netop en af konklusionerne i den store undersøgelse af grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og scenekunstbranchen, der blev gennemført af Aarhus Universitet i 2019 på opdrag fra de fire brancheorganisationer: Dansk Skuespillerforbund, Producentforeningen, Danske Filminstruktører og Dansk Teater. Undersøgelsen udkom med en direkte opfordring til uddannelsesinstitutionerne på området om at sætte fokus på ledelse i en branche med atypiske arbejds- og ansættelsesformer.

Filmskolens rektor, Tine Fischer, udtaler:

"Film og tv-branchen har i de seneste år italesat et markant behov for fokus på ledelse, sunde og trygge arbejdsmiljøer og en generel opkvalificering som resultat af en stigende efterspørgsel af danskproduceret indhold. Hvis vi fortsat skal kunne levere den høje kvalitet af film- og tv-serier, vi er internationalt anerkendt for, så har vi som branche en fælles opgave i at sikre og løfte arbejdsforholdene. Som et vigtigt led i at uddanne og udvikle branchen herhjemme, har Filmskolen et stort ansvar for at være med til at løfte den opgave."

Diplomuddannelsen henvender sig til professionelle scenekunstnere og filmfolk med ledelsesansvar og bygger videre på scenekunstskolens erfaringer med diplomuddannelsen i producentvirksomhed og kulturledelse, hvorfra første hold dimitterer senere på året. Et fagpanel bestående af fire eksperter fra hver branche har været med til at skærpe uddannelsesprofilen med fokus på at kunne imødekomme uddannelsesbehovet og de beslægtede vilkår og udfordringer i film-, tv- og scenekunstbranchen.

Emmet Feigenberg, rektor på Den Danske Scenekunstskole siden 1. marts i år, mener, det er helt oplagt, at de to søsterskoler begynder at tænke mere på tværs:

"Mange dimittender kommer til at arbejde på tværs af scenekunst- og film/tv-branchen, og jeg ser mange ligheder med bl.a. freelanceansættelser og tidspressede produktioner. Som uddannelsesinstitutioner har vi et særligt ansvar for at være med til at udvikle det professionelle felt og skabe gode arbejdspladser for de kunstnere, vi uddanner. Med samarbejdet om diplomuddannelsen kan vi samle brancherne om nye forståelser af, hvad der skal til for at udvikle de kunstneriske områder og skabe et godt arbejdsmiljø på film- og scenekunstproduktionerne."

Indhold og opbygning

Diplomuddannelsen i film- og scenekunstnerisk ledelse fokuserer på det personlige lederskab og arbejdet med kommunikation, synet på brancherne, fagene og organiseringen. Uddannelsen giver praktiske og teoretiske værktøjer til udvikling og ledelse af film- og scenekunstneriske projekter og produktioner og til at forstå og styrke relationen mellem ledelsesmæssige, administrative og kunstneriske processer.

Uddannelsens seks moduler:

 1. Det personlige lederskab
 2. Projektledelse og samskabelse
 3. Kulturpolitik og kunstnerisk virksomhed
 4. Økonomisk ledelse og styring
 5. Ledelse og filosofi
 6. Afgangsprojekt

Fakta om uddannelsen

Varighed: 2 ½ års deltidsstudie (60 ECTS)
Tilrettelæggelse: 2-3 internater per modul + online sessioner

 1. modul: 7. oktober 2022
  Pris: 108.000 kr. Betalingen sker i rater forud for hver modul
  Ansøgningsfrist: 15. august 2022