14. mar. 2024

Den Danske Filmskole lancerer efteruddannelse i Aarhus

Den Danske Filmskole, Filmby Aarhus og Den Vestdanske Filmpulje indgår et nyt samarbejde om at tilbyde efteruddannelseskurser målrettet film- og tv-branchen i Vestdanmark og dermed understøtte kompetenceudvikling og opkvalificering af brancheprofessionelle uden for hovedstadsområdet.

Den Danske Filmskole har i de seneste år arbejdet på at genetablere og udvikle en efteruddannelse for professionelle inden for film-, tv- og spilbranchen. Det nye samarbejde med Filmby Aarhus er et yderligere skridt i retning af at imødekomme behov og udfordringer i hele den danske branche.

Partnerskabet vil inkludere en bred vifte af efteruddannelseskurser henover det næste halvandet år, og første i rækken bliver workshopforløbet ‘Visual Storybuilding’, der allerede finder sted fra den 17.–18. april i Filmby Aarhus. På kurset vil production designer og billedkunstner Liselotte Justesen og instruktør og spiludvikler Simon Jon Andreasen undervise i metodeværktøjer, herunder ‘de arketypiske rum’, og hvordan denne metode bidrager til at skabe visuelle storyworlds til fortællinger på tværs af kunstformer og medier. Workshoppen er tidligere blevet afholdt på Filmskolen med stor succes.

Filmby Aarhus er en væsentlig og afgørende drivkraft for udviklingen af film og tv-serier, ikke alene i Jylland, men i hele landet. Derfor er det en åbenlys vigtig partner for Filmskolens Efteruddannelse. Udover helt konkret at lette adgangen til specialiserede efteruddannelseskurser for filmprofessionelle, der er bosat i Vestdanmark, vil samarbejdet uden tvivl bidrage til at styrke en samlet filmbranche på tværs af hele Danmark. Som den institution herhjemme, der varetager efter- og videreuddannelse af branchen, har Filmskolen et ansvar for at være til stede også uden for København, og derfor er vi utroligt glade for samarbejdet.

Filmby Aarhus

Vi er meget glade for samarbejdet med Den Danske Filmskole, som både kan styrke vores regionale filmmiljø og fødekæden til den danske film- og tv-branche generelt. Det er godt for branchen med et bredt udbud af opkvalificerende aktiviteter, som flest mulige filmfolk har adgang til.

De konkrete kurser vil blive udbudt løbende. Læs mere om Visual Storybuilding og tilmeld her.