28. jun. 2023

Kunstskoler vedtager diversitetscharter

2022_0042_32_web.jpg

De kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet står bag en fælles erklæring om øget fokus på diversitet og inklusion. Baggrunden for den fælles erklæring er dels, at kunstskolerne ønsker fokus på lige adgang til og lige muligheder for videregående kunstnerisk uddannelse, og dels fordi kunstskolerne betragter diversitet som et kreativt og kvalitativt potentiale.

Læs charteret her.

Kunstskolerne spiller en aktiv rolle i at forme fremtidens kunst- og kulturliv. At øge diversiteten af mennesker og oplevelser i kunsten beriger og udvikler det samlede kunst- og kulturliv med en langt større mangfoldighed af kunstneriske udtryk og stemmer. Samtidig kan øget diversitet blandt studerende, undervisere, personale og i pensum være en ressource og et kreativt potentiale for kunstskolerne, som både kan styrke kvaliteten og relevansen af uddannelserne.

I charteret er listet en række konkrete målsætninger ift. bl.a. øget mangfoldighed i rekrutteringen af studerende og ansatte samt øget diversitet i værker, undervisningsmateriale og sammensætningen af pensum.

Derudover er en af charterets målsætninger udviklingen af konkrete tiltag, der skal modvirke ubevidste barrierer og biases i forhold til områder som optagelseskrav, optagelsesprøver, bedømmelser, eksaminer, ansættelser og evalueringer. På samme måde forpligter institutionerne sig på at arbejde med sprogbrug, normer og kulturelle traditioner.

”Charteret skal ses som en fælles hensigtserklæring, hvor vi efter dialog med de studerende har adresseret en række områder, hvor vi vil gøre en indsats. Det er op til de enkelte institutioner, hvordan de konkrete initiativer udmøntes”, forklarer Claus Skjold Larsen, der er rektor for Syddansk Musikkonservatorium og forperson for Kulturministeriets Rektorer (KUR). ”Det er vores fælles overbevisning at en øget diversitet kan udløse et kreativt potentiale, som både kan styrke kvalitet og relevans i vores uddannelser”, slutter han.

Som en del af aftalen vil kunstskolerne løbende gøre status på indsatserne for at sikre fremdrift og et kontinuerligt fokus.

De videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet er: