17. jan. 2024

Ny dimittendundersøgelse: Spiluddannelse skaber arbejdspladser i en hurtigt voksende og udfordret branche

Dansk Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DADIU) har netop offentliggjort resultaterne af en omfattende dimittendundersøgelse, der kaster lys over positive tendenser inden for iværksætteri og beskæftigelse blandt tidligere studerende. Samtidig peger undersøgelsen på en spilbranche, der udfordres af manglende diversitet og uattraktive arbejdsforhold.

Siden 2005 har netværksuddannelsen DADIU samlet mere end 1000 studerende fra landets universiteter og kunstskoler i ét fælles semester med fokus på spiludvikling, herunder Den Danske Filmskole, som var med til at grundlægge uddannelsen og til dagligt varetager tilrettelæggelsen.

For anden gang udkommer DADIU nu med en omfattende undersøgelse, der kigger bredt på karrieretendenser og beskæftigelse blandt 426 tidligere studerende fra de seneste 10 år, hvor spilbranchen herhjemme har været præget af markant vækst, målt på både omsætning og antallet af spilvirksomheder.

Undersøgelsen viser, at DADIU bidrager positivt til beskæftigelsen i de kreative brancher. 84% af de adspurgt er i dag i job, hvoraf 8% har startet deres eget firma. Særligt positivt er det også, at 81% angiver, at de er startet i job inden for det første år efter endt uddannelse. Knap 3 ud af 4 (71%) af disse jobs er karakteriseret som faste og ikke tidsbegrænsede ansættelser.

For snart 20 år siden blev DADIU grundlagt som et sjældent eksempel på et tværdisciplinært samarbejde, hvor studerende fra kunstneriske, humanistiske og teknologiske uddannelser samles i ét fælles produktionssemester omkring udviklingen af spil. DADIU er blevet kaldt en humlebi, fordi samarbejde på tværs af så mange forskellige fagligheder er udfordrende. Men her på vej mod vores 20års jubilæum kan vi se, at DADIU fortsat lykkes med at sende de studerende styrkede ud i brancherne, hvilket bakkes op af den seneste dimittendundersøgelse.

Trods positive beskæftigelsestal, peger undersøgelsen også på centrale udfordringer i spilbranchen.

På de seks år, der er gået siden den første dimittendundersøgelse udkom, er andelen af tidligere studerende, der finder arbejde inden for andre brancher end spilbranchen eller beslægtede brancher (eksempelvis inden for film, undervisning, app- eller softwareudvikling), steget markant fra 36% i 2017 til 45% i 2022. Samme tendens gør sig gældende blandt nyuddannede, hvor kun en fjerdedel i dag sikrer deres første job i spilbranchen, modsvarende en tredjedel i 2017. At så stor en andel arbejder i helt andre brancher skyldes ifølge undersøgelsen hovedsageligt tre faktorer: Udfordringer ved overhovedet at komme ind i spilbranchen, uattraktive arbejdsforhold eller rygter herom eller at de bevidst har valgt at forfølge andre interesser.

Undersøgelsen retter også blikket mod et andet aktuelt problem. Kun 20% af de adspurgte identificerer sig som kvinder, hvilket afspejler en generel tendens i spilbranchen herhjemme, der er udfordret af manglende diversitet særligt i forhold til køn. Dog er der sket et lille fremskridt siden 2017, hvor andelen af kvinder udgjorde 15%. Og kigger man kun på nuværende DADIU-studerende er den positive tendens endnu tydeligere. Her udgør kvinder 35% af årets studerende, hvilket vidner om en igangværende udvikling.

Tine Fischer, rektor for Den Danske Filmskole udtaler:

”DADIU har på mange måder altid været foran sin tid ved at insistere på computerspil som en kunst- og underholdningsform, der bliver til i tværfaglige, kreative samarbejder. Som vægtig netværksuddannelse, der sætter tydelige aftryk både herhjemme og internationalt, har DADIU også et ansvar for at være med til at forme rammerne for den professionelle branche. Derfor ligger der nu et arbejde foran os i forhold til at påvirke en udvikling hen imod bæredygtige arbejdsforhold og større diversitet. Jeg er enormt glad for at se, at der blandt årets DADIU-studerende allerede er sket en betydelig positiv forandring, som vi kommer til at fortsætte og accelerere på Filmskolen i nært samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner, der tilsammen udgør DADIU”.

Foto: Malthe Ivarsson
Foto: Malthe Ivarsson

Fakta om undersøgelsen

Download den fulde undersøgelse her.

Fremhævede resultater:

Om DADIU

DADIU er stiftet i 2005 af Filmskolen og en række andre universitetsuddannelser og kunstskoler på tværs af landet. I dag udgøres samarbejdet af 10 uddannelsesinstitutioner.
Hvert efterår samles omkring 100 studerende i et semester med tværfaglige undervisnings- og udviklingsforløb, som afsluttes med en længere spilproduktion.

Se mere på www.dadiu.dk

Foto: Malthe Ivarsson