1. maj 2024

Rektor for Den Danske Filmskole, Tine Fischer, stopper og bliver ny direktør for Det Danske Filminstitut

Tine Fischer stopper som rektor for Den Danske Filmskole. Hun tiltræder den 1. august 2024 stillingen som ny direktør for Det Danske Filminstitut.

Filmskolens rektor, Tine Fischer skal efter sommerferien være direktør for Det Danske Filminstitut. Hun overtog i maj 2021 rektorposten efter at have stået i spidsen som administrerende direktør og stifter af dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX.

”Det har været en kæmpe ære at få lov til at styre Filmskolen ind i en ny tid, hvor nye generationer banker på døren og hvor filmens rolle i vores liv og samfund undergår så markante forandringer. I de sidste tre år har jeg sammen med ansatte og studerende været i gang med at formulere helt nye ambitioner for, hvordan Filmskolen kan og skal være til stede som en afgørende åben, inkluderende og kulturbærende kunstskole. Filmskolen er et historisk vigtigt omdrejningspunkt for udviklingen af dansk film, men det er også en institution, der har en vigtig stemme og et stort mod i forhold til at udvikle og nytænke både filmens sprog og rolle i verden. Det arbejde fortsætter heldigvis, fordi det bor inden i dygtige og passionerede mennesker, som kommer til at bære skolens visioner videre. Jeg efterlader Filmskolen i trygge hænder og med stor taknemlighed overfor det kæmpe engagement, som alle har udvist i de sidste tre år. Filmskolen er et helt særligt sted, som jeg kommer til at bære med mig for altid”, siger Tine Fischer.

Bestyrelsesleder for Den Danske Filmskole, Louise Vesth, udtaler:

”Bestyrelsen er glad på Tines og dansk films vegne, og glæder sig til at byde en ny rektor velkommen. Filmskolens lærere og ansatte har de seneste år gjort et imponerende stykke arbejde med at udvikle uddannelserne, så skolen, og de nuværende og kommende elever, står på et solidt fundament til at træde ind i fremtiden med en ny rektor. Vi vil gerne takke Tine for hendes fantastiske og meget store indsats for Filmskolen. Hun har åbnet Filmskolen for omverdenen og skabt et mere mangfoldigt studiemiljø, og de spor, hun efterlader sig, vil bestå. Vi glæder os til samarbejdet om dansk films fremtid”.

Filmskolens bestyrelse har indledt arbejdet med at finde en ny rektor og vil slå stillingen op inden sommerferien. Bestyrelsen konstituerer Jonas Frederiksen, leder af Filmskolens produceruddannelse, som rektor fra 1. august og indtil en ny rektor kan tiltræde.

I konstitutionsperioden vil Jonas Frederiksen, administrationschef Sille Højen Razga og prorektor Kim Leona sikre det høje niveau af talentudvikling og undervisning i samarbejde med skolens øvrige ledelse, lærere, ansatte og elever. Jonas Frederiksens plads i Filmskolens bestyrelse som lærerudpeget vil blive overtaget af en suppleant i perioden.

Filmskolens bestyrelse består foruden bestyrelsesleder og producer hos Zentropa, Louise Vesth, af filminstruktør Lone Scherfig, adm. direktør / BBC Studios Nordic, Daniel Svarts, dekan for Det Humanistiske Fakultet og direktionsmedlem på SDU, Simon Møberg Torp, medarbejderrepræsentant for lærergruppen, Jonas Frederiksen, medarbejderrepræsentant for det administrative personale, Julie Tarding og elevrepræsentant, Anna Wistreich.