Rektor til Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole søger en ambitiøs og visionær rektor med stærke lederkompetencer.

Den Danske Filmskole er blandt verdens førende uddannelsesinstitutioner inden for film- tv- og computerspilområdet. Vi uddanner unikke fortællere, der som få i verden forbinder kunstnerisk originalitet med de store fortællinger og det brede publikum. Vi forstår filmens unikke evne til at samle og betyde noget for den enkelte og for fællesskabet i et bredere samfundsperspektiv.

Den Danske Filmskole blev grundlagt i 1966 og er Danmarks eneste statslige videregående uddannelse inden for filmproduktion. Vi tilbyder ni uddannelser og har ca. 100 studerende. Derudover udbyder vi kurser, masterclasses og andre brancheevents via vores efteruddannelse, og vi arrangerer filmvisninger og offentlige kulturarrangementer, der sætter kunstneriske, filmpolitiske og samfundsmæssige dagsordener i spil. Vi bedriver kunstnerisk forskning som skaber ny viden og bidrager til udviklingen af nye metoder og pædagogiske praksisser, som et vigtigt fundament for videreudviklingen af vores uddannelser.

Fremtidens Filmskole er en skole, der åbner sig mod verden. Vi lader toppræstation være et hædersmærke, og vi ønsker, at Filmskolen skal være et kunstnerisk, teknisk og håndværksmæssigt centrum, der giver filmiske produktioner den fremtid og den form, vi endnu ikke kender.

Filmskolen har de sidste år været igennem en ambitiøs udviklingsproces med fokus på at styrke uddannelserne, åbne skolen for branche og omverden samt skabe et attraktivt arbejds- og studiemiljø, der danner rammen om et udviklende og tillidsfuldt fællesskab.

Skolens bestyrelse er ved at færdiggøre en strategi for de kommende år, der med afsæt i de sidste års udviklingsproces har fokus på fortsat udvikling af uddannelserne, herunder undersøgelse af indplacering af skolen og uddannelserne i det samlede uddannelsessystem, metodisk udvikling af rekruttering, optag og talentforståelse, forbedre overgangen for de studerende til arbejdsmarkedet samt fortsat fokus på skolen som aktivt og samlende centrum for hele branchen. Alt dette med trivsel, internationalisering, diversitet og bæredygtighed som gennemgående dimensioner.

Stillingen

Rektor har det overordnede ansvar for skolens daglige drift, herunder undervisning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, efteruddannelse, kulturarrangementer, administration, økonomi og regnskab. Rektor er ansvarlig for tilrettelæggelsen og organiseringen af den daglige opgaveløsning samt den daglige ledelse af skolens ca. 60 medarbejdere. En af de vigtigste opgaver for den nye rektor bliver at implementere den nye strategi samt sikre, at Filmskolen også i fremtiden er blandt verdens bedste skoler inden for film- tv- og computerspilområdet.

Kvalifikationer

Som Filmskolens nye rektor skal du være en samlende og tydelig leder, der kan vise retningen og skabe mening og struktur for alle skolens ansatte og studerende. Derudover skal du stå i spidsen for skolens mange eksterne samarbejder. Du skal have mod på en kompleks ledelsesopgave, hvor mange fagligheder og interesser er i spil.

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

 • Du har stærke lederkompetencer og stor ledelseserfaring
 • Du har en empatisk ledelsesstil og særdeles gode samarbejdsevner
 • Du har strategisk forståelse og erfaring med strategiudvikling og –implementering
 • Du har erfaring med ledelse af udviklingsprocesser i komplekse organisationer
 • Du har lyst til at arbejde med unge mennesker
 • Du er en dygtig og inspirerende kommunikator
 • Du har indgående kendskab til filmbranchen og gerne et stort netværk
 • Du har indsigt i kunstneriske udviklingsprocesser og talentudvikling
 • Du har forståelse for politiske beslutningsprocesser

Herudover vil det være en fordel, hvis:

 • Du har interesse for og kendskab til uddannelsesområdet
 • Du har pædagogisk og didaktisk indsigt og uddannelsesmæssige visioner
 • Det er et krav, at du taler dansk, norsk eller svensk samt engelsk på højt niveau

Filmskolen betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Arbejdspladsen

Filmskolen er en åben, moderne og uformel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på fællesskab og sammenhold i et miljø, hvor kreativitet og kunstnerisk faglighed vægtes højt. Filmskolen er beliggende i et hyggeligt studiemiljø på Holmen i København, og vores nærmeste naboer er Scenekunstskolen, Rytmisk Musikkonservatorium og Arkitektskolen.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er klassificeret i lønramme 37, og vil blive besat på overenskomstvilkår. Ansættelse vil ske på åremål for en periode på 6 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Stillingen ønskes besat den 1. december 2024 eller snarest derefter.

Ansættelsesområdet er Filmskolen, og tjenestestedet er Theodor Christensens Plads 1, København K.

Ansøgning

Ansøgning og CV skal sendes digitalt. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på 'Søg stillingen' nederst på siden.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. september 2024.

Samtaler afholdes i uge 39 og 40. Der kan gøres brug af test.

Yderligere information

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesleder Louise Vesth på tlf. 21 39 04 13 / louise.vesth@filmbyen.com eller rekrutteringskonsulent Tina Overgaard på tlf. 31 41 05 82 / to@genitor.dk.

Søg stillingen.