Dokumentar­instruktør

Dokumentarinstruktøruddannelsen uddanner til at være overordnet kunstnerisk ansvarlig gennem hele tilblivelsesprocessen af en dokumentarfilm, dokumentarserie eller lignende.

Uddannelsen har fokus på den enkelte studerendes personlige formsprog og på den studerendes personlige baggrund, metoder og forståelsesmåder.

Uddannelsen fokuser desuden på den videre udvikling af den studerendes metoder og æstetiske greb, og på den særlige dynamik mellem forskellige filmkunstneres og fagspecialisters fælles bidrag til det filmiske udtryk.

Den dokumentariske tradition på Filmskolen er optaget af de særlige forhold, der kan opstå mellem skaber og bruger, mellem medier og samfund, mellem de kunstneriske udtryk og et moderne demokrati.

Uddannelsen er optaget af at udvide det form- og indholdsmæssige grænsefelt for de udtryksformer og fremstillingsmåder, som virkeligheden reflekteres igennem. Uddannelsen stiller spørgsmål til normer og forskrifter for film og tv. Uddannelsen undersøger andre, mere komplekse fremstillinger af virkeligheden og mennesket, og stræber efter filmiske udtryk der er oplevelses- og erkendelsesrige og understøtter den studerende i sin søgen efter egen kunstneriske stemme.

ÖmerSami9-min.jpeg
2022_0044_32.jpg

Uddannelsen består i en vekslen mellem observerende dokumentariske metoder, anvendt i den levende og komplekse virkelighed (i marken) og konceptuelle, iscenesættende metoder, hvor udvalgte elementer fra virkeligheden (og sproget om virkeligheden) undersøges i detaljer – i studiet.

Dokumentarinstruktøren lærer gennem denne vekslen mellem observerende og iscenesættende metoder at arbejde konceptuelt og dramatisk og at arbejde med serielle og enkeltstående koncepter og formater til alle platforme.

Der arbejdes med filmiske greb, der har deres rod i både dokumentar- og fiktionstraditionerne og i et nært samarbejde med relevante fagligheder fra Filmskolen samt fra andre kunstneriske skoler.

ÖmerSami17-min.jpeg
Hunden Willow fra atelierfilmen ’Auto-play’ af Ömer Sami
KRAFTENLOS_STILL_02.jpg
Bag om dokumentaren 'Kraftenlos'

Dokumentarinstruktørerne bliver både trænet i at arbejde alene med kamera, klipning og lydarbejde og i at arbejde konceptuelt og iscenesættende, som ledere af større hold og redaktioner, både som den klassiske dokumentarinstruktør og som redaktør, visuel producer eller konceptuerende instruktør for serielle udtryk.

Som uddannet dokumentarinstruktør fra Filmskolen er kvalificeret til at arbejde professionelt som instruktør på dokumentarfilm til forskellige formater og platforme.

Se studieordningen for dokumentarinstruktøruddannelsen gældende fra august 2023.