Fiktions­instruktør

Den Danske Filmskole uddanner fiktionsinstruktører med en markant personlig stemme og en gennemtrængende vilje til at skabe filmiske fortællinger, der sætter aftryk på verden.

Fiktionsinstruktørens opgave er at udvikle og iscenesætte fiktionsfilm, som er båret af en kunstnerisk vision og har en personlig stemme. Dette sker ofte i et nært samarbejde med produceren, filmholdets øvrige ledende kræfter, samt med de medvirkende. Filmskolen uddanner fiktionsinstruktører, der kan stå for den overordnede kunstneriske ledelse i gennem hele filmens tilblivelsesproces.

I takt med medieudviklingen, som hele tiden medfører nye formater, platforme, genrer, udtryksmuligheder, samarbejdsformer og meget mere, udvikler fiktionsinstruktørens rolle og opgaver sig tilsvarende. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene Iscenesættelse samt ledelse og entreprenørskab.

ÖmerSami47.jpg
60960227_2209972382373892_7208140108459933696_n.jpg

De bærende elementer i fiktionsinstruktøruddannelsen er:

Egen praksis

Udforskning og udvikling af egen kunstnerisk praksis.

Ledelse og entreprenørskab

At lede og udvikle sig selv og andre i komplekse kunstneriske samarbejder.
At aktivere egen stemme og sætte et aftryk på verden.
At positionere sig i tid og sted og aktivt fortælle til en omverden.

Formsprog og metoder

Dramaturgisk forståelse og manuskriptudvikling, alene og i samarbejder. Analyse Audiovisuelle udtryk og metoder.

Personinstruktion

Metoder for samarbejdet med skuespilleren i alle projektets faser, fra casting til eftersynk

ÖmerSami52.jpeg

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som instruktør på fiktionsfilm til forskellige formater og platforme.

Se studieordningen til fiktionsinstruktøruddannelsen gældende fra januar 2021.