Film­fotograf

Filmfotografuddannelsen uddanner til at have – ofte i tæt samarbejde med instruktøren og production designeren – det overordnede ansvar for det visuelle udtryk i en film, serie eller lignende.

På filmfotografuddannelsen er formålet at uddanne dig til medskaber på serier, spillefilm, dokumentarfilm og nye interaktive formater. Her bidrager du kunstnerisk og fagligt som filmens fotograf.

Uddannelsen til filmfotograf fokuserer specifikt på, hvordan dit personlige blik kan samarbejde med instruktøren, produceren og øvrige faglinjer om den kunstneriske intention i det filmiske projekt.

Du bliver udfordret til at præcisere dit personlige blik, der skal kunne formuleres, kvalificeres og udvikles, så det kan interagere i kreative visioner og samarbejder.

Filmfotografen skal trives i reflekterende processer omkring dine og andres arbejdsmetoder i både det håndværks- og ledelsesmæssige aspekt. I hvert semester deltager du i samtaler om din udvikling.

Uddannelsen er delt mellem samarbejder i filmøvelse, fællesfag og fagspecifik filmfotografisk undervisning.

Filmøvelserne er struktureret efter filmskolens sixpack-model, hvor holdsammensætningen forudbestemmes, og her interagerer du i faglighed, ledelse og samarbejder.

Filmøvelserne er tilrettelagt ud fra pædagogiske rammer, der fokuserer på at øve enkeltdele af fortællingens struktur og formsprog og ikke nødvendigvis det store filmhold med et avanceret teknisk niveau. Det avancerede tekniske niveau møder du i en progression i den fagspecifikke filmfotografundervisning.

På det fagspecifikke afgangsprojekt er ansvaret dit, og her vælger du selv samarbejder, metoder og intentioner.

filmfotograf-min.jpg
2022_0046_07.jpg

Filmfotografuddannelsens tre bærende elementer er:

Eget blik

Identificering og undersøgelse af dit personlige blik - Betragtningsmetoder af eget og andres blikke - Skabelsen af nye indtryk, udtryk og aftryk - Refleksion af egne udfordringer og udviklingspotentiale

Filmens håndværk, metoder og formsprog

Materialeundersøgelser af billedet og formsprog - Æstetiske betragtningsmetoder af billedets materialer og formsprog - Undersøgelser af eksisterende og fremtidige visuelle skabende teknologier som bl.a. kamera, lys, grip og billedmanipulation

Fotografisk ledelse

Ledelse og kommunikation i kreative processer – Instruktørsamarbejdet - Formidling af egne og andres metoder i skabende samarbejder - Fotografen som freelance underleverandør

ÖmerSami26.JPG

Gennem de tre bærende elementer møder du et filmfotografisk blik på filmens bevægelse fra ide, udvikling, prævisualisering, præproduktion, optagelse, efterarbejde samt refleksioner over hele processen med din faglærer og dine medstuderende. På den måde fokuseres der på de processer, der opstår, når kunstneriske visioner og viljer mødes i et komplekst samarbejde.

Filmens fortælling, formsprog og teknologi er en kunstart i bevægelse, og der undervises primært ud fra filmens nuværende teknologi og fortælleformer. Gennem kunstfaglige samtaler i hvert semester, bliver dine udfordringer og potentialer fulgt tæt.

Se studieordningen for filmfotografuddannelsen gældende fra januar 2021