Filmklipper

Filmklipperens opgave er at skabe en sammenhængende, original og emotionel kunstnerisk filmoplevelse, med et personligt udtryk ud fra nogle konceptuelle og dramaturgiske rammer – samt at kunne udvikle og samarbejde med andre filmskabere.

Som filmklipper på Den Danske Filmskole bliver du uddannet til at have det overordnede ansvar for at klippe billedmaterialer sammen til en fortælling på film, serie eller beslægtede medier.

Filmskolen uddanner filmklippere, der kan organisere dette arbejde og være kunstnerisk ansvarlige for en klippeproces - samt at kunne stå for den kunstneriske ledelse af et klippehold.

Uddannelsen er bygget op omkring produktioner, fagspecifikke øvelser og fællesundervisning som komplimenterer hinanden. Som studerende deltager du i kunstneriske og praktiske filmprojekter inden for både fiktion, dokumentar og animation.

I takt med medieudviklingen, som hele tiden medfører nye platforme, genrer, formater og samarbejdsformer, udvikler filmklipperens opgaver sig tilsvarende. Derfor lægger uddannelsen også specielt stor vægt på at udvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer til nye arbejdsformer og formater.

Efter endt uddannelse er den studerende kvalificeret til at arbejde professionelt som Filmklipper, og skabe kunstneriske fortællinger på fiktion, dokumentar og animation til forskellige formater og platforme.

ÖmerSami43.jpeg
2022_0046_03.jpg

De bærende elementer i uddannelsen er:

Klipperuddannelsens fagspecifikke linjefag fordelt på semestre:

  1. semester: Egen kunstneriske stemme og klippemetoder
  2. semester: Samarbejds- og procesmetoder på fiktion
  3. semester: Samarbejds- og procesmetoder på dokumentar
  4. semester: Dramaturgi og struktur-metoder
  5. semester: Metoder til klipning af et stort materiale
  6. semester: Egen stemme i et stort materiale
  7. og 8. semester: Egen kunstnerisk specialisering
ÖmerSami2-min.jpeg

Se studieordningen for klipperuddannelsen gældende fra januar 2021.