Manuskript­forfatter

Manuskriptforfatteren er i udgangspunktet den skrivende part i udviklingen af historier og fortællinger for manuskripter til film, tv-serier og lignende.

Den Danske Filmskole uddanner manuskriptforfattere, der kan skabe fortællinger og stå for den kunstneriske ledelse af manuskriptudviklingsprocessen fra idé til færdigt projekt.

Uddannelsens mål er at uddanne manuskriptforfattere, som har en personlig signatur, og en indgående erfaring og forståelse for manuskriptfagets håndværk og kunstneriske metoder fra idéudvikling til færdig film og tv-serie.

Det kunstneriske samarbejde er en central del af manuskriptuddannelsen, og manuskriptforfatteren bidrager til fortællingen undervejs i hele den filmiske udviklingsproces. Dette sker typisk i et nært samarbejde med instruktør og producer med vekslende roller i forhold til, hvem der finder på idéen og er den kunstnerisk styrende kraft.

Uddannelsen retter sig altovervejende mod at udvikle fiktionshistorier for både fiktionsfilm, tv-serier og animationsfilm. En mindre del af undervisningen tager sit udgangspunkt i det dokumentariske felt.

Med en uddannelsen bliver du kvalificeret til at arbejde professionelt som manuskriptforfatter på fiktionsfilm, dokumentarfilm og animationsfilm til forskellige formater.

KatrineBrocks19-min.JPG
2022_0040_33.jpg

De bærende elementer i Manuskriptuddannelsen er:

ÖmerSami53.jpeg

Uddannelsens fagspecifikke linjefag fordelt på semestre:

  1. semester: Fra idé til manuskript og samarbejdet med instruktøren.
  2. semester: Det kunstneriske samarbejde og uddybende dramaturgi
  3. semester: Gennemskrivning og bearbejdning af manuskriptet
  4. semester: Intro til det serielle felt
  5. semester: Det serielle semester
  6. semester: Idéudvikling af egen afgang
  7. og 8. semester: Egen kunstneriske identitet - eget afgangsprojekt

Se studieordningen for manuskriptforfatteruddannelsen gældende fra januar 2021.